KOLOMBIYA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Kolombiya - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.60 0.8 0.9 1 1 1.4
Işsizlik Oranı 9.20 8.8 9.3 9.2 9.2 9.2
Enflasyon Oranı 3.23 3.2 3.3 3.3 3.5 3.2
Faiz Oranı 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Ticari işlemler dengesi -0.70 -0.5 -0.5 -0.6 -0.62 -0.6
Devlet borcu GSYİH oranı 48.50 50 52 52 52 53
Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Para 3066.20
3026 3053 3081 3108 3222
Menkul değerler piyasası 1476.33
1505 1491 1477 1464 1410
Devlet tahvili 10Y 7.07
6.95 7.02 7.08 7.15 7.42
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.60
0.8 0.9 1 1 1.4
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.80
2.6 2.8 3 3.2 3.3
GSYİH 309.19
345 370 370 370 375
Gsyih Sabit Fiyatlarla 209544.60
232771 206567 215831 217564 248146
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 46630.36
39000 38900 48029 38721 42000
Kişi Başına Düşen Gsyih 7600.76
7790 8400 8400 8400 8600
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 13254.95
13285 13530 13530 13530 13900
Tarım Yönünden 12945.80
8875 14072 13334 13737 8995
Insaat Gsyh 13046.86
10050 13057 13438 15534 10150
Üretim Yönünden 25216.70
27077 24446 25973 26770 28866
Madencilik Yönünden 10709.40
8190 10773 11031 11534 8320
Ulaştırma Gelen Gsyih 10258.45
10809 10201 10566 10811 11523
Yardımcı Yönünden 6210.00
4800 6236 6396 6647 5002
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 9.20
8.8 9.3 9.2 9.2 9.2
İşsiz Kişiler 2285.80
2300 2400 2380 2390 2500
Nüfus 49.29
49.69 50.1 50.1 50.1 50.6
Yüksek Ücretler 2499200.00
2502030 2480000 2480000 2480000 2508498
Düşük Ücretler 830100.00
828000 834000 834000 834000 850000
Işgücüne Katılma Oranı 64.10
64.5 63.96 63.97 63.96 65
Aile Yaşam Ücret 1098000.00
1140660 1135353 1135353 1135353 1130701
Bireysel Yaşam Ücret 776200.00
778923 781232 781232 781232 779976
Çalışan kişiler 22678.11
22475 22576 22566 22574 22571
Iş Oranı 58.27
57.91 57.94 57.97 57.96 57.96
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 3.23
3.2 3.3 3.3 3.5 3.2
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.16
0.2 0.4 0.5 0.31 0.3
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 142.50
143 146 147 147 153
Çekirdek Tüketici Fiyatları 146.50
148 150 151 152 158
Çekirdek Enflasyon Oranı 3.56
3.5 3.49 3.48 3.48 3.47
Üretici Fiyatları 115.97
115 115 118 121 126
Gıda Enflasyonu 2.10
1.4 1.3 1.4 1.4 1.6
üretici fiyatları değişimi 7.21
3.6 3.8 4 4.3 4.6
TÜFE Konut Yardımcı Programları 146.75
147 148 150 152 156
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 133.19
133 136 137 138 142
Ihracat Fiyatları 115.59
109 109 109 110 109
Ithalat Fiyatları 116.05
115 118 118 118 118
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı 4.25
4.25 4.25 4.5 4.5 4.5
Bankalararası Faiz Oranı 4.26
4.26 4.26 4.51 4.51 4.51
Para Arzı M0 52812.64
52869 52857 52843 52847 52846
Para Arzı M1 101350.22
100749 100772 100769 100769 100769
Para Arzı M3 479532.40
487988 494026 500058 506060 558153
Döviz Rezervleri 47511.72
47486 47478 47469 47467 47462
Mevduat Faiz Oranı 6.00
6 6 6.25 6.25 6.25
Para Arzı M2 441587.13
448517 454026 459534 464991 511947
Merkez Bankası Bilançosu 184042.30
184986 184702 184778 184643 184676
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -0.70
-0.5 -0.5 -0.6 -0.62 -0.6
Ihracat 3.61
9 10.1 3.58 3.58 7.4
İthalat 4.35
3.5 4.7 5.3 4.41 4.2
Cari Işlemler -3215.00
-1800 -2000 -2200 -2300 -2300
Cari açık GSYİH oranı -3.30
-2.6 -2.7 -2.7 -2.7 -2.8
Dış Borç 126782.48
127000 127100 127150 127200 127000
Doğrudan Yabancı Yatırım 3661.60
3184 3297 3308 3282 3295
Sermaye Akışı -3032.46
-2477 -2712 -2825 -2716 -2710
Para Transferi 528.70
490 522 521 521 540
Altın Rezervleri 12.80
12.81 12.92 12.91 12.92 12.92
Ham Petrol Üretimi 851.00
851 851 851 851 851
Dış ticaret hadleri 142.36
94.86 92.99 92.8 92.78 92.27
Terörizm Endeksi 5.60
6 5.9 5.9 5.9 5.9
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 48.50
50 52 52 52 53
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.00
-2.9 -2.8 -2.8 -2.8 -3
Devlet bütçe değeri -6330.74
-4214 -4608 -5033 -4717 -4881
Kamu Harcamaları 33019.08
26000 34201 34010 25948 28000
Hükümet Gelirleri 7904.65
13559 11336 11605 11609 11575
Mali Harcama 14235.39
17773 15944 16638 16327 16456
Askeri Harcamaları 8976.14
9305 9395 9395 9395 9400
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İş güvenliği 5.30
6 5.6 6 6.2 6.3
Sanayi Üretimi 3.90
1.7 -0.4 7.2 3 2.8
Toplam Araç Satış 11076.00
13041 11967 11970 11970 11971
Araç Kayıtları 19315.00
19214 19227 19228 19228 19228
Ekonomik Endeks Lider 1.90
2.7 2.8 2.8 2.9 2.8
İnternet Hızı 5523.06
6262 6367 6509 6646 7796
IP Adresleri 5185338.00
4579935 4693934 4548981 4654391 4532621
Çelik Üretimi 90.00
99.78 98.42 98.62 98.65 98.63
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52.80
53.8 54 54.2 54.4 54.6
Çimento Üretim 1089306.00
1150000 1120000 1100000 1097668 1300000
Rekabetçilik Endeksi 4.29
4.29 4.29 4.29 4.29 4.29
Rekabet Sıralaması 66.00
66 66 66 66 66
Kapasite Kullanım 81.24
80.82 80.79 80.79 80.79 80.79
Yolsuzluk Endeksi 37.00
37 37 37 37 37
Yolsuzluk Rank 96.00
96 96 96 96 96
Iş Yapma Kolaylığı 59.00
62 64 64 64 65
Tüketici Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tüketici Güven -0.70
4 5 4 4 6
Perakende Satış (Aylık) 0.70
1.7 -15 1.64 1.64 1.6
Perakende Satış (Yıllık) 5.50
3.4 3.8 4.4 5.7 4.1
Tüketici Harcamaları 145239.70
89150 148244 149597 93218 90000
Özel Sektör Kredi 223329.80
228017 228078 228124 228159 228213
Tüketici Kredisi 129200.54
133039 135265 137437 139558 156496
Gsyh'Ya Haneler Borç 25.68
25.46 25.37 25.34 25.27 25.06
Benzin Fiyatları 0.82
0.75 0.71 0.67 0.62 0.53
Konut Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Konut endeksi 128.27
133 135 137 139 158
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 34.00
34 34 34 34 34
Gelir Vergi Oranı 33.00
33 33 33 33 33
Satış vergisi oranı 19.00
19 19 19 19 19
Sosyal Güvenlik Oranı 30.50
30.5 30.5 30.5 30.5 30.5
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 20.50
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 10.00
10 10 10 10 10
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
yağış 96.30
211 136 200 200 224
Sıcaklık 25.45
24.61 25.13 25.35 25.35 25.32