Kongo - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Para 1624.00
1639 1657 1675 1693 1766
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 3.70
3.9 4 4 4 5.5
GSYİH 37.24
41 45 45 45 49
Kişi Başına Düşen Gsyih 409.10
417 371 371 424 437
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 808.10
825 711 711 837 864
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 46.10
40 38 38 38 36
Nüfus 81.34
81.26 81.24 81.22 81.21 81.04
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 10.73
8 6 5 4 7
Gıda Enflasyonu 10.10
7 5 4 4 8
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı 14.00
14 13 13 13 15
Para Arzı M1 2151834.00
2252394 2319626 2375330 2426127 2758056
Para Arzı M2 8902129.00
9156469 9338164 9495961 9636949 10389087
Döviz Rezervleri 3686.82
3774 3779 3777 3778 3778
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -228.50
1873 374 669 965 -500
Ihracat 9979.90
11000 10583 10325 10067 12500
İthalat 10208.40
10763 10209 9656 9102 13000
Cari Işlemler -1084.50
-880 -879 -879 -878 -882
Cari açık GSYİH oranı -2.50
-8 -10 -10 -10 -8
Dış Borç 4542.20
4153 4293 4433 4573 4259
Ham Petrol Üretimi 17.00
17.44 17.59 17.69 17.75 17.85
Terörizm Endeksi 6.97
6.97 6.97 6.97 6.97 6.97
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 117.70
85 80 80 80 77
Devlet bütçesi GSYİH oranı -1.60
-1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6
Askeri Harcamaları 416.09
428 416 404 392 395
Devlet bütçe değeri -111615.49
-37874 -54690 -37759 -43421 -41689
Hükümet Gelirleri 502876.94
584537 604160 600705 594014 596349
Mali Harcama 614492.00
619183 658850 638464 637435 638038
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Sanayi Üretimi 4.80
-1.52 -0.82 -0.12 0.57 -9.05
İnternet Hızı 3460.84
4635 4756 4834 5018 5966
IP Adresleri 27953.00
24189 23967 23909 23739 23404
Madencilik Üretimi 5.64
18 19.41 20.71 18.89 17.61
Rekabetçilik Endeksi 38.24
38.74 39.24 39.74 40.24 41.24
Rekabet Sıralaması 135.00
135 135 135 135 135
Iş Yapma Kolaylığı 184.00
184 184 184 184 184
Yolsuzluk Endeksi 21.00
21 21 21 21 21
Yolsuzluk Rank 161.00
161 161 161 161 161
Tüketici Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Perakende Satış (Aylık) 0.10
0.75 0.36 0.65 0.46 0.53
Perakende Satış (Yıllık) 9.37
3.88 0.21 -2.12 -3.56 -5.97
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 35.00
35 35 35 35 35
Gelir Vergi Oranı 30.00
30 30 30 30 30
Satış vergisi oranı 16.00
16 16 16 16 16
Sosyal Güvenlik Oranı 8.50
8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 5.00
5 5 5 5 5
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Sıcaklık 23.83
24.42 25.16 25.08 25.08 25.06KONGO - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER