DANIMARKA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Danimarka - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.20 0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
Işsizlik Oranı 3.90 4 4.5 4.6 4.5 4.9
Enflasyon Oranı 0.60 1.6 1.8 1.9 2.1 2.1
Faiz Oranı -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Ticari işlemler dengesi 2877.50 3400 9500 7400 3210 3500
Devlet borcu GSYİH oranı 36.40 36 35.7 35.7 35.7 35.4
Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Para 6.48
6.51 6.55 6.58 6.62 6.78
Menkul değerler piyasası 915.27
967 957 946 936 895
Devlet tahvili 10Y 0.38
0.45 0.48 0.52 0.56 0.75
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.20
0.6 0.4 0.6 0.4 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.60
3 2.4 2.3 2 2.1
GSYİH 324.87
320 340 340 340 348
Gsyih Sabit Fiyatlarla 502126.00
514485 513210 513675 512169 537371
Gayri Safi Milli Hasıla 514051.00
528491 526876 525874 524332 552000
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 116638.00
109119 110675 119321 118971 113973
Kişi Başına Düşen Gsyih 61582.17
62500 63200 63200 63200 64700
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 46682.51
46997 46106 46106 47155 47597
Tarım Yönünden 4864.00
6624 4863 4976 4961 6919
Insaat Gsyh 23374.00
23709 21930 23912 23841 24763
Üretim Yönünden 66970.00
63062 61139 68510 68309 65867
Madencilik Yönünden 6277.00
6774 6140 6421 6403 7076
Kamu Idaresi Gsyh 98514.00
101615 100678 100780 100484 106135
Ulaştırma Gelen Gsyih 89895.00
90692 82108 91963 91693 94726
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 3.90
4 4.5 4.6 4.5 4.9
Çalışan kişiler 2795.00
2785 2776 2795 2787 2791
İşsiz Kişiler 107041.30
105388 104481 103773 103224 101505
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 1.20
1.15 1.12 1.11 1.12 1.1
Genç Işsizlik Oranı 9.90
9.81 9.87 9.87 9.88 9.88
İşgücü maliyetleri 108.77
109 110 110 110 111
Verimlilik 126.05
127 127 126 126 126
Ücret 40101.77
41151 41800 41010 41155 42200
İmalat Ücretleri 141.50
143 145 145 144 155
Nüfus 5.78
5.78 5.82 5.82 5.82 5.87
Kadınların Emeklilik Yaşı 65.00
65 65 65 65 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65.00
65 65 65 65 65
Iş Olanakları 32598.00
30643 32869 34716 32891 31696
Işgücüne Katılma Oranı 69.10
69.06 69.06 69.05 69.06 69.05
Yarı Zamanlı Çalışma 699.40
691 694 695 692 693
İş değişimi 0.40
0.42 0.44 0.41 0.42 0.42
Iş Oranı 65.70
65.72 65.73 65.72 65.72 65.72
Tam zamanlı iş 2094.50
2109 2089 2112 2134 2124
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 0.60
1.6 1.8 1.9 2.1 2.1
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları 102.00
103 103 104 104 107
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 102.40
103 104 104 105 107
Çekirdek Tüketici Fiyatları 102.50
102 102 103 103 103
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.40
0.39 0.4 0.4 0.4 0.4
Gsyih Deflatörü 107.45
108 108 108 109 110
Üretici Fiyatları 110.80
114 112 114 114 118
Ihracat Fiyatları 116.20
117 117 117 117 117
Ithalat Fiyatları 116.40
117 117 117 117 117
Gıda Enflasyonu -0.80
-0.3 1.2 1.9 2.2 2
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.30
0.23 0.05 0.09 0.07 0.07
üretici fiyatları değişimi 2.20
3.6 3.1 2.6 2.5 1.5
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 103.00
102 102 105 105 107
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı -0.65
-0.5 -0.5 -0.5 -0.25 0.25
Bankalararası Faiz Oranı -0.31
-0.16 -0.16 -0.16 0.09 0.59
Para Arzı M0 62862.70
63085 63006 63016 63010 63012
Para Arzı M1 1251703.00
1252714 1251579 1253503 1252899 1253230
Para Arzı M2 1350410.00
1348059 1348050 1349823 1349754 1350246
Para Arzı M3 1527053.00
1509949 1508959 1507506 1507203 1506907
Bankaların bilançosu 3786069.50
3760069 3773131 3754157 3771419 3754872
Döviz Rezervleri 467900.00
467936 467937 467937 467937 467937
Özel sektöre Krediler 353.54
352 352 351 351 351
GSYH'ya özel Borç 275.62
277 277 276 276 275
Merkez Bankası Bilançosu 509.28
509 509 508 508 508
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 2877.50
3400 9500 7400 3210 3500
Ihracat 55616.30
54000 68000 61500 56439 58000
İthalat 52738.80
50600 58500 54100 53229 54500
Cari Işlemler 9118.00
10600 5100 16400 10200 6200
Cari açık GSYİH oranı 7.90
7.9 7.6 7.6 7.6 7
Dış Borç 1554.00
1642 1639 1638 1636 1627
Dış ticaret hadleri 99.00
99.85 99.82 99.84 99.85 99.85
Sermaye Akışı 79.00
80.67 80.67 80.63 80.63 80.63
Altın Rezervleri 66.50
66.48 66.46 66.46 66.46 66.42
Ham Petrol Üretimi 106.00
113 113 113 113 113
ُSilah Satış 12.00
18.22 19.89 21.56 23.23 27.54
Terörizm Endeksi 1.51
1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
Doğrudan Yabancı Yatırım 684.90
713 717 721 725 747
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 36.40
36 35.7 35.7 35.7 35.4
Devlet bütçesi GSYİH oranı 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Devlet bütçe değeri -6348.00
823 -8622 60.67 -8160 -4320
Kamu Harcamaları 128710.00
133267 132449 131670 131284 139195
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 51.90
51.5 51.1 51.1 51.9 51
Hükümet Gelirleri 275242.00
290923 277130 288951 278395 287403
Devlet Borçlanma 668.62
666 667 667 667 667
Mali Harcama 281590.00
288456 285752 288890 286555 291723
Askeri Harcamaları 3700.51
3656 3650 3644 3638 3627
Iltica Uygulamaları 305.00
373 347 344 349 349
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İş güvenliği -1.00
3 4 2 2 -2
Sanayi Üretimi -4.40
4.5 9.5 1.2 0.4 2.5
Sanayi Üretimi (Aylık) -4.90
1 -0.6 0.7 -1.6 0.7
Imalat Üretimi 0.30
1.96 1.78 1.81 1.81 1.81
Kapasite Kullanım 80.70
81.66 81.68 81.71 81.68 81.19
Yeni Siparişler 12.00
11.74 14.59 12.06 14.59 12.1
Stoklardaki değişim 3792.00
3442 3474 3397 3349 3226
Iflas 414.00
590 541 545 549 547
Araç Kayıtları 11990.00
16484 18141 17694 17758 17791
İnternet Hızı 20105.69
23699 24194 24684 25169 29344
IP Adresleri 2624652.00
2633510 2633992 2632720 2633399 2633970
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.20
56 55.4 55.1 55.52 54
Madencilik Üretimi -41.50
-9.88 -8.63 -8.55 -8.56 -8.56
Rekabetçilik Endeksi 80.62
5.39 5.39 5.39 5.39 5.39
Rekabet Sıralaması 10.00
12 12 12 12 12
Kurumsal Karlar 269838.00
273197 275238 277279 279320 307367
Iş Yapma Kolaylığı 3.00
3 3 3 3 3
Elektrik Üretimi 1669.00
3539 3161 2270 2431 2769
Yolsuzluk Endeksi 88.00
88 88 88 88 88
Yolsuzluk Rank 2.00
2 2 2 2 2
Tüketici Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tüketici Güven 6.90
9.1 7.8 7.7 7.5 5.3
Perakende Satış (Aylık) 0.30
0.2 0.3 0.2 0.3 0.1
Perakende Satış (Yıllık) 3.50
1.1 1.5 2.1 2.5 0.8
Tüketici Harcamaları 229300.00
232986 233882 234574 233886 243350
Harcanabilir bireysel gelir 1055765.07
1085824 1093360 1100897 1108434 1206126
Kişisel Tasarruf 14.44
8.46 16.71 14.05 10.07 10.53
Tüketici Kredisi 19631.00
19977 20104 20283 20353 20737
Benzin Fiyatları 1.99
1.74 1.64 1.55 1.44 1.22
Gsyh'Ya Haneler Borç 117.30
117 117 117 117 117
Gelir Hane Borç 240.58
224 224 224 224 211
Konut Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İnşaat sektöründe üretim 9.00
3.96 3.97 4.04 4.04 4.04
Konut endeksi 115.80
115 117 118 118 122
Ev Sahipliği Oranı 62.20
62.88 63.07 63.27 63.47 65
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 22.00
22 22 22 22 22
Gelir Vergi Oranı 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 55
Satış vergisi oranı 25.00
25 25 25 25 25
Sosyal Güvenlik Oranı 8.00
8 8 8 8 8
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 0.00
0 0 0 0 0
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 8.00
8 8 8 8 8
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Sıcaklık -3.78
-24.88 -29.55 -15.05 -18.87 -18.49