DENMARK FORECASTS - VERI - EKONOMIK GÖSTERGELER

Denmark Forecasts - Veri - Ekonomik Göstergeler


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.20 0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
Işsizlik Oranı 3.90 3.8 4 4.5 4.6 4.9
Enflasyon Oranı 1.00 1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
Faiz Oranı -0.65 -0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
Ticari işlemler dengesi 8508.80 9800 3400 9500 7400 3500
Devlet borcu GSYİH oranı 36.40 36 36 35.7 35.7 35.4
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 6.33
6.43 6.46 6.5 6.54 6.7
Menkul değerler piyasası 978.61
1014 1003 992 981 938
Devlet tahvili 10Y 0.43
0.38 0.41 0.44 0.47 0.62
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.20
0.5 0.6 0.4 0.6 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.50
2.5 2.6 2.4 2.3 2.4
GSYİH 324.87
330 320 340 340 348
Gsyih Sabit Fiyatlarla 502126.00
501246 512487 513210 513675 537906
Gayri Safi Milli Hasıla 514051.00
514715 526439 526876 525874 552550
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 116638.00
105427 108695 110675 119321 114087
Kişi Başına Düşen Gsyih 61582.17
62500 62500 63200 63200 64700
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 46682.51
46795 46997 46106 46106 47597
Tarım Yönünden 4864.00
6953 6598 4863 4976 6925
Insaat Gsyh 23374.00
22410 23616 21930 23912 24788
Üretim Yönünden 66970.00
60817 62817 61139 68510 65933
Madencilik Yönünden 6277.00
7549 6748 6140 6421 7083
Kamu Idaresi Gsyh 98514.00
98287 101220 100678 100780 106241
Ulaştırma Gelen Gsyih 89895.00
87151 90339 82108 91963 94820
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 3.90
3.8 4 4.5 4.6 4.9
Çalışan kişiler 2795.00
2795 2785 2776 2795 2791
İşsiz Kişiler 107309.50
106180 104876 103897 103128 100676
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 1.20
1.15 1.15 1.12 1.11 1.1
Genç Işsizlik Oranı 9.10
9.38 9.14 9.19 9.15 9.15
İşgücü maliyetleri 108.77
109 109 110 110 111
Verimlilik 126.05
126 127 127 126 126
Ücret 40101.77
41151 41151 41800 41010 42200
İmalat Ücretleri 141.50
140 143 145 145 155
Nüfus 5.78
5.78 5.78 5.82 5.82 5.87
Kadınların Emeklilik Yaşı 65.00
65 65 65 65 65
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65.00
65 65 65 65 65
Iş Olanakları 32598.00
32838 30643 32869 34716 31696
Işgücüne Katılma Oranı 69.40
69.42 69.46 69.46 69.46 69.46
Yarı Zamanlı Çalışma 699.40
689 691 694 695 693
İş değişimi 0.40
0.42 0.42 0.44 0.41 0.42
Iş Oranı 65.90
65.93 66.01 66.04 66.04 66.05
Tam zamanlı iş 2094.50
2130 2109 2089 2112 2124
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 1.00
1.4 1.6 1.8 1.9 2.1
Uyumlaştırılmış Tüketici Fiyatları 102.20
103 103 103 104 107
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 102.70
103 103 104 104 107
Çekirdek Tüketici Fiyatları 102.80
103 102 103 103 104
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.60
0.89 0.9 0.89 0.89 0.89
Gsyih Deflatörü 107.45
108 108 108 108 110
Üretici Fiyatları 110.50
112 114 112 114 118
Ihracat Fiyatları 116.60
118 118 118 118 118
Ithalat Fiyatları 118.90
118 118 118 118 118
Gıda Enflasyonu -1.40
-0.21 -0.21 -0.21 1.89 -0.21
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.40
0.07 0.08 0.06 0.07 0.07
üretici fiyatları değişimi 2.00
3.3 3.6 3.1 2.6 1.5
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 103.70
102 102 102 105 107
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı -0.65
-0.65 -0.5 -0.5 -0.5 0.25
Bankalararası Faiz Oranı -0.31
-0.31 -0.16 -0.16 -0.16 0.6
Para Arzı M0 63467.90
63074 63182 63136 63141 63138
Para Arzı M1 1235179.00
1237399 1241267 1239392 1240454 1240042
Para Arzı M2 1327022.00
1329738 1333743 1332703 1333473 1333422
Para Arzı M3 1512807.00
1505719 1501822 1500200 1499560 1499132
Bankaların bilançosu 3746436.50
3767736 3720291 3731614 3711184 3711602
Döviz Rezervleri 467900.00
468100 467792 467786 467785 467785
Özel sektöre Krediler 357.55
357 355 354 354 354
GSYH'ya özel Borç 273.77
275 275 276 276 279
Merkez Bankası Bilançosu 505.77
506 506 506 506 506
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 8508.80
9800 3400 9500 7400 3500
Ihracat 56864.80
62000 54000 68000 61500 58000
İthalat 48356.00
52200 50600 58500 54100 54500
Cari Işlemler 16896.00
11500 10600 5100 16400 6200
Cari açık GSYİH oranı 7.90
6 6 5.9 5.9 5.6
Dış Borç 1554.00
1648 1642 1639 1638 1627
Dış ticaret hadleri 98.00
99.67 99.7 99.7 99.7 99.7
Sermaye Akışı 75.00
58.52 57.75 57.73 57.73 57.73
Altın Rezervleri 66.50
66.51 66.49 66.48 66.48 66.45
Ham Petrol Üretimi 115.00
118 118 118 118 118
ُSilah Satış 12.00
20.53 18.22 19.89 21.56 27.54
Terörizm Endeksi 1.51
1.34 1.33 1.15 0.98 0.17
Doğrudan Yabancı Yatırım 684.90
696 713 717 721 747
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 36.40
36 36 35.7 35.7 35.4
Devlet bütçesi GSYİH oranı 1.00
-0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1.8
Devlet bütçe değeri -6348.00
-4420 823 -8622 60.67 -4320
Kamu Harcamaları 128710.00
130019 132749 132449 131670 139333
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 51.90
51.5 51.5 51.1 51.1 51
Hükümet Gelirleri 275242.00
277880 290923 277130 288951 287403
Devlet Borçlanma 664.12
664 665 665 665 665
Mali Harcama 281590.00
282300 288456 285752 288890 291723
Askeri Harcamaları 3700.51
3654 3656 3650 3644 3627
Iltica Uygulamaları 305.00
416 394 385 388 390
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 5.00
4 3 4 2 -2
Sanayi Üretimi 7.40
-6.9 4.5 9.5 1.2 2.5
Sanayi Üretimi (Aylık) 3.50
-2 1 -0.6 0.7 0.7
Imalat Üretimi 7.00
1.19 1.09 1.11 1.1 1.1
Kapasite Kullanım 80.70
81.39 81.66 81.68 81.71 81.19
Yeni Siparişler 12.00
14.54 11.74 14.59 12.06 12.1
Stoklardaki değişim 3792.00
3682 3442 3474 3397 3226
Iflas 380.00
474 601 553 559 559
Araç Kayıtları 20670.00
18735 18917 19174 19201 19243
İnternet Hızı 20105.69
23200 23699 24194 24684 29344
IP Adresleri 2624652.00
2629224 2633510 2633992 2632720 2633970
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 59.10
55.9 56 55.4 55.1 54
Madencilik Üretimi -1.60
-6.45 -6.21 -6.31 -6.33 -6.33
Rekabetçilik Endeksi 5.39
5.35 5.35 5.39 5.4 5.4
Rekabet Sıralaması 12.00
10 10 10 10 9
Kurumsal Karlar 269838.00
267650 273197 275238 277279 307367
Iş Yapma Kolaylığı 3.00
3 3 3 3 3
Elektrik Üretimi 1499.00
2249 3517 3167 2290 2766
Yolsuzluk Endeksi 88.00
89 89 89 89 90
Yolsuzluk Rank 2.00
2 2 2 2 1
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Güven 6.90
9.2 9.1 7.8 7.7 5.3
Perakende Satış (Aylık) -0.30
0.1 0.2 0.3 0.2 0.1
Perakende Satış (Yıllık) 0.50
3.2 1.1 1.5 2.1 0.8
Tüketici Harcamaları 229300.00
225484 232081 233882 234574 243592
Harcanabilir bireysel gelir 1055765.07
1079649 1085824 1093360 1100897 1206126
Kişisel Tasarruf 17.38
10.35 8.61 16.82 14.65 10.68
Tüketici Kredisi 19631.00
19785 19977 20104 20283 20737
Benzin Fiyatları 1.99
2.03 1.92 1.81 1.71 1.35
Gsyh'Ya Haneler Borç 115.60
114 114 113 113 112
Gelir Hane Borç 240.58
228 224 224 224 211
Konut Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İnşaat sektöründe üretim 9.00
3.52 3.96 3.97 4.04 4.04
Konut endeksi 112.83
118 118 120 122 129
Ev Sahipliği Oranı 62.20
62.72 62.88 63.07 63.27 65
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 22.00
22 22 22 22 22
Gelir Vergi Oranı 55.80
55.8 55.8 55.8 55.8 55
Satış vergisi oranı 25.00
25 25 25 25 25
Sosyal Güvenlik Oranı 8.00
8 8 8 8 8
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 0.00
0 0 0 0 0
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 8.00
8 8 8 8 8
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Sıcaklık -3.78
-5.42 -24.88 -29.55 -15.05 -18.49