GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.5 2019-03
GSYİH 17278 2017-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 798800 2019-03
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3659977 2019-03
GSYİH Büyüme Oranı 0.5 2019-03
Kişi Başına Düşen Gsyih 36593 2017-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 37205 2017-12
İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15802 2019-04
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.8 2018-12
İşgücü maliyetleri 110 2018-09
Çalışan kişiler 231343 2018-12
İş değişimi 0.3 2019-03
Tam zamanlı iş 182090 2018-12
Işgücüne Katılma Oranı 58.1 2018-12
Yarı Zamanlı Çalışma 43046 2018-12
Nüfus 513 2018-12
Verimlilik 106 2019-03
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.4 2019-04
Ücret Büyüme 2.7 2018-09
Genç Işsizlik Oranı 14.2 2019-04
Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 105 2019-04
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.4 2019-04
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 106 2019-04
TÜFE Konut Yardımcı Programları 105 2019-04
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 108 2019-04
Gıda Enflasyonu 1.7 2019-04
Gsyih Deflatörü 111 2019-03
Enflasyon Oranı 1.9 2019-04
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.7 2019-04
Üretici Fiyatları 107 2019-04
üretici fiyatları değişimi 2.9 2019-04
Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1.3 2017-12
Ihracat 173369 2019-03
İthalat 170429 2019-03
Ticari işlemler dengesi 2940 2019-03
Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 80 2018-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.6 2018-12
Iltica Uygulamaları 30890 2019-03
Devlet Borçlanma 12715249 2018-12
Kamu Harcamaları 741977 2019-03
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.6 2018-12
Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12
Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.7 2019-04
Imalat Üretimi 1.1 2019-03
İş güvenliği -3.7 2019-04
Kapasite Kullanım 82.5 2019-06
Stoklardaki değişim 23662 2019-03
Sanayi Üretimi 0.4 2019-03
Madencilik Üretimi 4.4 2019-03
Çelik Üretimi 14064 2019-04
Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -6.2 2019-05
Tüketici Harcamaları 2022851 2019-03
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 104 2019-04
Kişisel Tasarruf 10.16 2018-12
Perakende Satış (Aylık) -0.3 2019-04
Perakende Satış (Yıllık) 2.9 2019-04
Konut Son Referans
Konut endeksi 115 2018-12
İnşaat sektöründe üretim 5.8 2019-03
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2017-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.