GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -4.6 2020-12
GSYİH 15593 2019-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 687 2020-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3172 2020-12
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme -1.8 2020-12
GSYİH Büyüme Oranı -0.5 2020-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 37104 2019-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 44370 2019-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15953 2021-02
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2020-09
İşgücü maliyetleri 118 2020-12
Çalışan kişiler 191819 2020-09
İş değişimi 0.9 2020-09
Tam zamanlı iş 157818 2020-09
Işgücüne Katılma Oranı 57.1 2020-09
Yarı Zamanlı Çalışma 34501 2020-09
Nüfus 447 2020-12
Verimlilik 105 2020-12
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 7.5 2021-02
Ücret Büyüme 3.7 2020-12
Genç Işsizlik Oranı 17.2 2021-02

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 105 2021-02
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.5 2021-02
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 107 2021-02
TÜFE Konut Yardımcı Programları 107 2021-02
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 107 2021-02
Gıda Enflasyonu 0.9 2021-02
Gsyih Deflatörü 107 2020-12
Enflasyon Oranı 1.3 2021-02
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.3 2021-02
Üretici Fiyatları 106 2021-02
üretici fiyatları değişimi 1.7 2021-02

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 2.4 2019-12
Ihracat 148336 2021-01
İthalat 139899 2021-01
Ticari işlemler dengesi 8438 2021-01

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 77.6 2019-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.5 2019-12
Iltica Uygulamaları 7090 2020-10
Kredi Derecelendirme 98 2021-04
Devlet Borçlanma 10837934 2019-12
Kamu Harcamaları 699 2020-12
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 46.7 2019-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 20.9 2020-12
Gelir Vergi Oranı 37.1 2020-12
Satış vergisi oranı 21.5 2020-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.7 2021-01
Imalat Üretimi 0.3 2021-01
İş güvenliği 1.1 2021-03
Kapasite Kullanım 77.7 2021-03
Araç Kayıtları 771486 2021-02
Stoklardaki değişim -0.95 2020-12
Sanayi Üretimi 0.3 2021-01
Madencilik Üretimi -7 2021-01
Çelik Üretimi 11900 2021-02

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -12.1 2021-03
Tüketici Harcamaları 1662 2020-12
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 100 2021-03
Kişisel Tasarruf 16.11 2020-09
Perakende Satış (Aylık) -5.1 2021-01
Perakende Satış (Yıllık) -5.4 2021-01

Konut Son Referans
Konut endeksi 129 2020-12
İnşaat sektöründe üretim -1.8 2021-01
Ev Sahipliği Oranı 69.8 2019-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.