GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 13.8 2021-06
GSYİH 15193 2020-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 706 2021-06
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3248 2021-06
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 8.8 2021-06
GSYİH Büyüme Oranı 2.1 2021-06
Kişi Başına Düşen Gsyih 34769 2020-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 41504 2020-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 14613 2021-07
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.8 2021-03
İşgücü maliyetleri 107 2021-03
Çalışan kişiler 189544 2021-03
İş değişimi 0.7 2021-06
Tam zamanlı iş 155443 2021-03
Işgücüne Katılma Oranı 56.5 2021-03
Yarı Zamanlı Çalışma 33947 2021-03
Nüfus 447 2020-12
Verimlilik 105 2021-06
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.9 2021-07
Ücret Büyüme 2.6 2021-03
Genç Işsizlik Oranı 16.2 2021-07

Sağlık Son Referans
Koronavirüs Aşılama Oranı 123 2021-09
Koronavirüs Aşılama Toplam 551016108 2021-09

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 107 2021-08
Çekirdek Enflasyon Oranı 1 2021-07
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 109 2021-07
TÜFE Konut Yardımcı Programları 110 2021-08
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 112 2021-08
Gıda Enflasyonu 1.5 2021-07
Gsyih Deflatörü 109 2021-06
Enflasyon Oranı 2.5 2021-07
Enflasyon Oranı (Aylık) 0 2021-07
Üretici Fiyatları 114 2021-07
üretici fiyatları değişimi 12.2 2021-07

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 3 2020-12
Ihracat 186082 2021-07
İthalat 170370 2021-07
Ticari işlemler dengesi 15712 2021-07

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 90.7 2020-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.9 2020-12
Iltica Uygulamaları 31035 2021-04
Kredi Derecelendirme 98 2021-09
Devlet Borçlanma 12078219 2020-12
Kamu Harcamaları 709 2021-06
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 53.4 2020-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 20.7 2021-12
Gelir Vergi Oranı 37.8 2021-12
Satış vergisi oranı 21.5 2021-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 1.4 2021-07
Imalat Üretimi 8.9 2021-07
İş güvenliği 12 2021-08
Kapasite Kullanım 82.8 2021-09
Araç Kayıtları 622993 2021-08
Stoklardaki değişim 32.21 2021-06
Sanayi Üretimi 8.3 2021-07
Madencilik Üretimi 4.3 2021-07
Çelik Üretimi 13000 2021-07

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -6.3 2021-08
Tüketici Harcamaları 1692 2021-06
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 116 2021-08
Kişisel Tasarruf 21.04 2021-03
Perakende Satış (Aylık) -1.9 2021-07
Perakende Satış (Yıllık) 3.8 2021-07

Konut Son Referans
Konut endeksi 131 2021-03
İnşaat sektöründe üretim 3.8 2021-07
Ev Sahipliği Oranı 69.8 2019-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.