GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.4 2018-12
GSYİH 17278 2017-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 778314 2018-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3640884 2018-12
GSYİH Büyüme Oranı 0.3 2018-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 36593 2017-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 37205 2017-12
İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 16012 2019-02
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.8 2018-09
İşgücü maliyetleri 110 2018-09
Çalışan kişiler 231343 2018-12
İş değişimi 0.2 2018-12
Tam zamanlı iş 183369 2018-09
Işgücüne Katılma Oranı 58.2 2018-09
Yarı Zamanlı Çalışma 42492 2018-09
Nüfus 513 2018-12
Verimlilik 109 2018-12
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.5 2019-02
Ücret Büyüme 2.7 2018-09
Genç Işsizlik Oranı 14.6 2019-02
Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 104 2019-03
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.1 2019-03
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105 2019-03
TÜFE Konut Yardımcı Programları 105 2019-03
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 106 2019-03
Gıda Enflasyonu 1.7 2019-03
Gsyih Deflatörü 110 2018-12
Enflasyon Oranı 1.6 2019-03
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.8 2019-03
Üretici Fiyatları 107 2019-02
üretici fiyatları değişimi 3.1 2019-02
Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1.3 2017-12
Ihracat 156274 2019-02
İthalat 159023 2019-02
Ticari işlemler dengesi -2749 2019-02
Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 80 2018-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.6 2018-12
Iltica Uygulamaları 25815 2019-01
Devlet Borçlanma 12715249 2018-12
Kamu Harcamaları 739661 2018-12
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.8 2017-12
Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12
Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 1 2019-01
Imalat Üretimi -1.1 2019-01
İş güvenliği -1.5 2019-03
Kapasite Kullanım 83.2 2019-03
Stoklardaki değişim 20970 2018-12
Sanayi Üretimi -0.4 2019-01
Madencilik Üretimi -3.4 2019-01
Çelik Üretimi 12984 2019-02
Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -7.1 2019-03
Tüketici Harcamaları 2011289 2018-12
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 105 2019-03
Kişisel Tasarruf 10.21 2018-09
Perakende Satış (Aylık) 0.4 2019-02
Perakende Satış (Yıllık) 3.3 2019-02
Konut Son Referans
Konut endeksi 115 2018-12
İnşaat sektöründe üretim 0.5 2018-12
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2017-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.