GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -4.2 2020-09
GSYİH 15593 2019-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 678 2020-09
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3189 2020-09
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 54.8 2020-09
GSYİH Büyüme Oranı 11.5 2020-09
Kişi Başına Düşen Gsyih 37104 2019-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 44370 2019-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15933 2020-11
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2020-09
İşgücü maliyetleri 107 2020-09
Çalışan kişiler 191819 2020-09
İş değişimi 0.9 2020-09
Tam zamanlı iş 155833 2020-06
Işgücüne Katılma Oranı 57.1 2020-09
Yarı Zamanlı Çalışma 34339 2020-06
Nüfus 447 2019-12
Verimlilik 104 2020-09
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 7.5 2020-11
Ücret Büyüme 2.4 2020-09
Genç Işsizlik Oranı 17.7 2020-11

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 106 2020-12
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.7 2020-12
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 106 2020-12
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106 2020-12
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 104 2020-12
Gıda Enflasyonu 1 2020-12
Gsyih Deflatörü 106 2020-09
Enflasyon Oranı 0.2 2020-12
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.3 2020-12
Üretici Fiyatları 103 2020-11
üretici fiyatları değişimi -1.8 2020-11

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 2.4 2019-12
Ihracat 176585 2020-11
İthalat 151334 2020-11
Ticari işlemler dengesi 25251 2020-11

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 79.3 2019-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.5 2019-12
Iltica Uygulamaları 7090 2020-10
Kredi Derecelendirme 98 2021-01
Devlet Borçlanma 10837934 2019-12
Kamu Harcamaları 693 2020-09
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 46.7 2019-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 20.9 2020-12
Gelir Vergi Oranı 37.1 2020-12
Satış vergisi oranı 21.5 2020-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 2.3 2020-11
Imalat Üretimi 0.1 2020-11
İş güvenliği -7.3 2020-12
Kapasite Kullanım 76.5 2020-12
Araç Kayıtları 1031070 2020-12
Stoklardaki değişim -29.05 2020-09
Sanayi Üretimi -0.4 2020-11
Madencilik Üretimi -4.5 2020-11
Çelik Üretimi 12809 2020-11

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -16.5 2021-01
Tüketici Harcamaları 1711 2020-09
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 89.5 2020-12
Kişisel Tasarruf 23.9 2020-06
Perakende Satış (Aylık) -5 2020-11
Perakende Satış (Yıllık) -2 2020-11

Konut Son Referans
Konut endeksi 127 2020-09
İnşaat sektöründe üretim -2.7 2020-09
Ev Sahipliği Oranı 69.8 2019-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.