GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.4 2019-06
GSYİH 18749 2018-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 781140 2019-06
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3668302 2019-06
GSYİH Büyüme Oranı 0.2 2019-06
Kişi Başına Düşen Gsyih 37417 2018-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 38076 2018-12
İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15432 2019-08
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.7 2019-03
İşgücü maliyetleri 111 2019-06
Çalışan kişiler 230357 2019-03
İş değişimi 0.3 2019-06
Tam zamanlı iş 180946 2019-03
Işgücüne Katılma Oranı 57.9 2019-03
Yarı Zamanlı Çalışma 43256 2019-03
Nüfus 512 2018-12
Verimlilik 106 2019-06
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.2 2019-08
Ücret Büyüme 3.1 2019-06
Genç Işsizlik Oranı 14.2 2019-08
Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 105 2019-09
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.3 2019-09
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 106 2019-09
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106 2019-09
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 107 2019-09
Gıda Enflasyonu 2 2019-09
Gsyih Deflatörü 111 2019-06
Enflasyon Oranı 1.2 2019-09
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.2 2019-09
Üretici Fiyatları 106 2019-08
üretici fiyatları değişimi -0.3 2019-08
Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1.2 2018-12
Ihracat 154205 2019-08
İthalat 166260 2019-08
Ticari işlemler dengesi -12055 2019-08
Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 80 2018-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.6 2018-12
Iltica Uygulamaları 26320 2019-08
Devlet Borçlanma 12715249 2018-12
Kamu Harcamaları 749667 2019-06
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.6 2018-12
Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12
Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.1 2019-08
Imalat Üretimi -2 2019-08
İş güvenliği -6.4 2019-08
Kapasite Kullanım 81.6 2019-09
Stoklardaki değişim 6993 2019-06
Sanayi Üretimi -2 2019-08
Madencilik Üretimi -5.6 2019-08
Çelik Üretimi 11454 2019-08
Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -6.4 2019-09
Tüketici Harcamaları 2022368 2019-06
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 101 2019-08
Kişisel Tasarruf 10.35 2019-03
Perakende Satış (Aylık) 0.2 2019-08
Perakende Satış (Yıllık) 2.5 2019-08
Konut Son Referans
Konut endeksi 119 2019-06
İnşaat sektöründe üretim 1.9 2019-08
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2017-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.