GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -1.2 2021-03
GSYİH 15593 2019-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 696 2021-03
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3181 2021-03
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme -0.6 2021-03
GSYİH Büyüme Oranı -0.1 2021-03
Kişi Başına Düşen Gsyih 37104 2019-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 44370 2019-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15380 2021-04
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2020-09
İşgücü maliyetleri 118 2020-12
Çalışan kişiler 192164 2020-12
İş değişimi -0.2 2021-03
Tam zamanlı iş 157457 2020-12
Işgücüne Katılma Oranı 57 2020-12
Yarı Zamanlı Çalışma 34833 2020-12
Nüfus 447 2020-12
Verimlilik 105 2021-03
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 7.3 2021-04
Ücret Büyüme 3.7 2020-12
Genç Işsizlik Oranı 17.1 2021-04

Sağlık Son Referans
Koronavirüs Aşılama Oranı 67.6 2021-06
Koronavirüs Aşılama Toplam 300781099 2021-06

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 107 2021-04
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.2 2021-04
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 108 2021-04
TÜFE Konut Yardımcı Programları 108 2021-04
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 109 2021-04
Gıda Enflasyonu 0.1 2021-04
Gsyih Deflatörü 107 2020-12
Enflasyon Oranı 1.7 2021-03
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.6 2021-04
Üretici Fiyatları 109 2021-04
üretici fiyatları değişimi 4.5 2021-03

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 3 2020-12
Ihracat 179022 2021-04
İthalat 166045 2021-04
Ticari işlemler dengesi 12978 2021-04

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 90.7 2020-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -6.9 2020-12
Iltica Uygulamaları 30685 2020-12
Kredi Derecelendirme 98 2021-06
Devlet Borçlanma 12078219 2020-12
Kamu Harcamaları 702 2021-03
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 53.4 2020-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 20.7 2021-12
Gelir Vergi Oranı 37.8 2021-12
Satış vergisi oranı 21.5 2021-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.5 2021-04
Imalat Üretimi 41.8 2021-04
İş güvenliği 10.5 2021-05
Kapasite Kullanım 82.3 2021-06
Araç Kayıtları 862226 2021-04
Stoklardaki değişim 12.35 2021-03
Sanayi Üretimi 38.7 2021-04
Madencilik Üretimi 11.2 2021-04
Çelik Üretimi 12900 2021-04

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -6 2021-05
Tüketici Harcamaları 1633 2021-03
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 114 2021-05
Kişisel Tasarruf 18.89 2020-12
Perakende Satış (Aylık) -3.1 2021-04
Perakende Satış (Yıllık) 22.4 2021-04

Konut Son Referans
Konut endeksi 129 2020-12
İnşaat sektöründe üretim 14.9 2021-03
Ev Sahipliği Oranı 69.8 2019-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.