GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.1 2019-12
GSYİH 18749 2018-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 804517 2019-09
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3693370 2019-12
GSYİH Büyüme Oranı 0.1 2019-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 37417 2018-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 38076 2018-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15475 2019-12
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2019-09
İşgücü maliyetleri 106 2019-09
Çalışan kişiler 230357 2019-03
İş değişimi 0.2 2019-12
Tam zamanlı iş 182601 2019-06
Işgücüne Katılma Oranı 58.3 2019-09
Yarı Zamanlı Çalışma 43608 2019-06
Nüfus 512 2018-12
Verimlilik 106 2019-09
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.2 2019-12
Ücret Büyüme 3.2 2019-09
Genç Işsizlik Oranı 14.1 2019-12

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 104 2020-01
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.4 2020-01
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105 2020-01
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106 2020-01
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 107 2020-01
Gıda Enflasyonu 2.5 2020-01
Gsyih Deflatörü 102 2019-09
Enflasyon Oranı 1.7 2020-01
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.7 2020-01
Üretici Fiyatları 106 2019-12
üretici fiyatları değişimi 0 2019-12

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1.3 2018-12
Ihracat 171140 2019-12
İthalat 156183 2019-12
Ticari işlemler dengesi 14957 2019-12

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 81.9 2018-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.7 2018-12
Iltica Uygulamaları 65500 2019-10
Kredi Derecelendirme 98 2020-02
Devlet Borçlanma 12715249 2018-12
Kamu Harcamaları 759889 2019-09
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.6 2018-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.7 2019-12
Imalat Üretimi -3.9 2019-12
İş güvenliği -8.7 2020-01
Kapasite Kullanım 80.7 2020-03
Araç Kayıtları 956779 2020-01
Stoklardaki değişim 2601 2019-09
Sanayi Üretimi -3.6 2019-12
Madencilik Üretimi -7.3 2019-12
Çelik Üretimi 11357 2019-12

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -5.9 2020-02
Tüketici Harcamaları 2044069 2019-09
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 101 2020-01
Kişisel Tasarruf 10.46 2019-09
Perakende Satış (Aylık) -1 2019-12
Perakende Satış (Yıllık) 2 2019-12

Konut Son Referans
Konut endeksi 121 2019-09
İnşaat sektöründe üretim 1.4 2019-11
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2018-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.