GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.3 2019-06
GSYİH 18749 2018-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 798800 2019-03
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3668125 2019-06
GSYİH Büyüme Oranı 0.2 2019-06
Kişi Başına Düşen Gsyih 37417 2018-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 38076 2018-12
İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15674 2019-06
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.7 2019-03
İşgücü maliyetleri 102 2019-03
Çalışan kişiler 230357 2019-03
İş değişimi 0.2 2019-06
Tam zamanlı iş 180946 2019-03
Işgücüne Katılma Oranı 57.9 2019-03
Yarı Zamanlı Çalışma 43256 2019-03
Nüfus 512 2018-12
Verimlilik 106 2019-03
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.3 2019-06
Ücret Büyüme 2.7 2019-03
Genç Işsizlik Oranı 14.1 2019-06
Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 105 2019-07
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.2 2019-07
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 106 2019-07
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106 2019-07
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 108 2019-07
Gıda Enflasyonu 2.5 2019-07
Gsyih Deflatörü 111 2019-03
Enflasyon Oranı 1.6 2019-06
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.1 2019-06
Üretici Fiyatları 106 2019-06
üretici fiyatları değişimi 0.9 2019-06
Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1.2 2018-12
Ihracat 164490 2019-06
İthalat 158341 2019-06
Ticari işlemler dengesi 6149 2019-06
Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 80 2018-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.6 2018-12
Iltica Uygulamaları 1965 2019-07
Devlet Borçlanma 12715249 2018-12
Kamu Harcamaları 741977 2019-03
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.6 2018-12
Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12
Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.5 2019-06
Imalat Üretimi -2.2 2019-06
İş güvenliği -5.9 2019-06
Kapasite Kullanım 81.6 2019-09
Stoklardaki değişim 23662 2019-03
Sanayi Üretimi -1.9 2019-06
Madencilik Üretimi -3.3 2019-06
Çelik Üretimi 13790 2019-06
Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -5.9 2019-07
Tüketici Harcamaları 2022851 2019-03
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 102 2019-06
Kişisel Tasarruf 10.35 2019-03
Perakende Satış (Aylık) 1.2 2019-06
Perakende Satış (Yıllık) 2.8 2019-06
Konut Son Referans
Konut endeksi 117 2019-03
İnşaat sektöründe üretim 0.6 2019-06
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2017-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.