GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -3.9 2020-09
GSYİH 15593 2019-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 780817 2019-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3697578 2019-12
GSYİH Büyüme Oranı 12.1 2020-09
Kişi Başına Düşen Gsyih 37104 2019-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 44370 2019-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15349 2020-01
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2019-12
İşgücü maliyetleri 113 2019-12
Çalışan kişiler 230357 2019-03
İş değişimi 0.3 2019-12
Tam zamanlı iş 183980 2019-12
Işgücüne Katılma Oranı 58.3 2019-12
Yarı Zamanlı Çalışma 43412 2019-12
Nüfus 513 2019-12
Verimlilik 103 2019-12
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 7.5 2020-09
Ücret Büyüme 2.8 2019-12
Genç Işsizlik Oranı 14.2 2020-01

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 106 2020-09
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.4 2020-01
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105 2020-01
TÜFE Konut Yardımcı Programları 105 2020-09
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 103 2020-09
Gıda Enflasyonu 2.5 2020-01
Gsyih Deflatörü 103 2019-12
Enflasyon Oranı 0.8 2020-07
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.7 2020-01
Üretici Fiyatları 102 2020-08
üretici fiyatları değişimi 0.2 2020-01

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1 2019-12
Ihracat 158519 2020-01
İthalat 178395 2020-01
Ticari işlemler dengesi -19876 2020-01

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 79.3 2019-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.8 2019-12
Iltica Uygulamaları 66885 2020-01
Kredi Derecelendirme 98 2020-10
Devlet Borçlanma 13053826 2019-12
Kamu Harcamaları 766148 2019-12
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.8 2019-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 20.9 2020-12
Gelir Vergi Oranı 37.4 2020-12
Satış vergisi oranı 21.5 2020-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 1.7 2020-01
Imalat Üretimi -1.4 2020-01
İş güvenliği -21.5 2020-06
Kapasite Kullanım 76.5 2020-12
Araç Kayıtları 933987 2020-09
Stoklardaki değişim -13952 2019-12
Sanayi Üretimi -1.6 2020-01
Madencilik Üretimi -5.6 2020-01
Çelik Üretimi 11111 2020-09

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -16.5 2020-10
Tüketici Harcamaları 2051492 2019-12
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 86.9 2020-08
Kişisel Tasarruf 23.9 2020-06
Perakende Satış (Aylık) 0.5 2020-01
Perakende Satış (Yıllık) 2.2 2020-01

Konut Son Referans
Konut endeksi 125 2020-06
İnşaat sektöründe üretim 4.7 2020-01
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2018-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.