GSYİH Son Referans
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -2.7 2020-03
GSYİH 19100 2019-12
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 780817 2019-12
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3697578 2019-12
GSYİH Büyüme Oranı -3.5 2020-03
Kişi Başına Düşen Gsyih 37417 2018-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 38076 2018-12

İş gücü Son Referans
İşsiz Kişiler 15349 2020-01
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 2.4 2019-12
İşgücü maliyetleri 113 2019-12
Çalışan kişiler 230357 2019-03
İş değişimi 0.3 2019-12
Tam zamanlı iş 184144 2019-09
Işgücüne Katılma Oranı 58.3 2019-12
Yarı Zamanlı Çalışma 42975 2019-09
Nüfus 513 2019-12
Verimlilik 103 2019-12
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 64.28 2018-12
Kadınların Emeklilik Yaşı 63.44 2018-12
Işsizlik Oranı 6.7 2020-05
Ücret Büyüme 2.8 2019-12
Genç Işsizlik Oranı 14.2 2020-01

Fiyatlar Son Referans
Çekirdek Tüketici Fiyatları 106 2020-05
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.4 2020-01
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105 2020-01
TÜFE Konut Yardımcı Programları 105 2020-05
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 102 2020-05
Gıda Enflasyonu 2.5 2020-01
Gsyih Deflatörü 103 2019-12
Enflasyon Oranı 0.5 2020-05
Enflasyon Oranı (Aylık) -0.7 2020-01
Üretici Fiyatları 101 2020-05
üretici fiyatları değişimi 0.2 2020-01

Ticaret Son Referans
Cari açık GSYİH oranı 1 2019-12
Ihracat 158519 2020-01
İthalat 178395 2020-01
Ticari işlemler dengesi -19876 2020-01

Hükümet Son Referans
Devlet borcu GSYİH oranı 79.3 2019-12
Devlet bütçesi GSYİH oranı -0.8 2019-12
Iltica Uygulamaları 65810 2019-10
Kredi Derecelendirme 98 2020-07
Devlet Borçlanma 13053826 2019-12
Kamu Harcamaları 766148 2019-12
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 45.8 2019-12

Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 21.3 2018-12
Gelir Vergi Oranı 38.6 2018-12
Satış vergisi oranı 21.5 2018-12

Son Referans
Sanayi Üretimi (Aylık) 1.8 2020-01
Imalat Üretimi -1.4 2020-01
İş güvenliği -21.5 2020-06
Kapasite Kullanım 70.1 2020-06
Araç Kayıtları 581161 2020-05
Stoklardaki değişim -13952 2019-12
Sanayi Üretimi -1.6 2020-01
Madencilik Üretimi -5.6 2020-01
Çelik Üretimi 10485 2020-05

Tüketici Son Referans
Tüketici Güven -15.6 2020-06
Tüketici Harcamaları 2051492 2019-12
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 74.8 2020-06
Kişisel Tasarruf 10.51 2019-12
Perakende Satış (Aylık) 0.5 2020-01
Perakende Satış (Yıllık) 2.2 2020-01

Konut Son Referans
Konut endeksi 122 2019-12
İnşaat sektöründe üretim 4.7 2020-01
Ev Sahipliği Oranı 69.3 2018-12


Akım değerleri, tahminleri, istatistik, grafik ve ekonomik takvim ile Tablo: Avrupa Birliği - Ekonomik Göstergeler.