Tahmin - Ham Petrol Stokları Değişimi - Üç Aylık - Yıllık - 2018 2019 2020


Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19
Amerika Birleşik Devletleri 10.27 2018-11 -2 2.5 4.5 3.8


TAHMIN - HAM PETROL STOKLARI DEĞIŞIMI