Piyasalar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Para 3.11 3.13 3.15 3.17 3.19 3.23

Genel Bakış Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 29.90 7 3.5 3.5 3 4.5
Işsizlik Oranı 18.50 18 16.9 16.9 1.9 16.9
Enflasyon Oranı 12.30 8.5 3.3 2.8 3.2 3
Faiz Oranı 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Ticari işlemler dengesi -552.00 -440 -500 -500 -500 -500
Cari Işlemler -383.30 -450 -450 -450 -450 -450
Cari açık GSYİH oranı -12.30 -11 -8 -8 -8 -8
Devlet borcu GSYİH oranı 62.40 56 53 53 53 53
Devlet bütçesi GSYİH oranı -9.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Kurumlar Vergisi Oranı 15.00 15 15 15 15 15
Gelir Vergi Oranı 20.00 20 20 20 20 20

GSYİH Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 29.90 7 3.5 3.5 3 4.5
GSYİH 15.89 15.2 15.2 15.2 15.2 16.8
Gsyih Sabit Fiyatlarla 11475.30 9693 10872 8966 11877 11361
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 3476.50 3644 3108 3598 3581 3808
Kişi Başına Düşen Gsyih 4678.66 4850 5000 5000 5000 5000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 14089.30 14500 15200 15200 15200 15200
Gayri Safi Milli Hasıla 10819.80 11358 14094 11198 11198 14728

İş gücü Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Işsizlik Oranı 18.50 18 16.9 16.9 1.9 16.9
İşsiz Kişiler 281.90 262 262 262 262 262
Işgücüne Katılma Oranı 50.48 65.9 65.9 65.9 65.9 65.9
Ücret 1328.00 1400 1400 1400 1400 1400
Nüfus 3.73 3.74 3.74 3.74 3.74 3.75
İmalat Ücretleri 1295.76 1200 1200 1200 1200 1200
Genç Işsizlik Oranı 39.40 25 25 25 25 25
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 65.00 65 65 65 65 65
Kadınların Emeklilik Yaşı 60.00 60 60 60 60 60

Fiyatlar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Enflasyon Oranı 12.30 8.5 3.3 2.8 3.2 3
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 157.60 153 155 158 163 158
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5
Üretici Fiyatları 202.40 216 208 208 209 230
üretici fiyatları değişimi 16.40 19.2 5.5 3.5 3.5 6.6
Gıda Enflasyonu 15.90 3.2 2.8 2.8 2.8 3.5
TÜFE Konut Yardımcı Programları 100.11 84.65 141 106 103 87.19
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 100.04 100 101 101 101 102

Para Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Faiz Oranı 10.00 10.5 10.5 10.5 10.5 10
Mevduat Faiz Oranı 10.99 11.49 11.49 11.49 11.49 10.99

Ticaret Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ticari işlemler dengesi -552.00 -440 -500 -500 -500 -500
Cari Işlemler -383.30 -450 -450 -450 -450 -450
Cari açık GSYİH oranı -12.30 -11 -8 -8 -8 -8
İthalat 925.80 800 850 850 850 850
Ihracat 373.60 360 350 350 350 350
Doğrudan Yabancı Yatırım 234.20 376 376 376 376 376
Dış Borç 20630.41 20500 20500 20500 20500 20500

Hükümet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Devlet borcu GSYİH oranı 62.40 56 53 53 53 53
Devlet bütçesi GSYİH oranı -9.30 -7.5 -7.5 -3.7 -3.7 -3.7
Kamu Harcamaları 1926.50 2210 1805 1994 1984 2310
Devlet bütçe değeri -135.30 169 169 169 169 169
Askeri Harcamaları 304.00 333 333 333 333 333

Vergiler Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Kurumlar Vergisi Oranı 15.00 15 15 15 15 15
Gelir Vergi Oranı 20.00 20 20 20 20 20
Satış vergisi oranı 18.00 18 18 18 18 18

Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Sanayi Üretimi 47.80 4 4 4 4 4
Imalat Üretimi 53.50 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4
Stoklardaki değişim 192.60 414 414 414 414 414
Ekonomik Endeks Lider 10.30 5.5 3.5 4.3 4.3 5.5
İş güvenliği 1.70 -4 -4 -4 -4 1
Madencilik Üretimi 13.03 22 22 22 22 22

Tüketici Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Perakende Satış (Yıllık) 51.10 3 3 3 3 3
Tüketici Harcamaları 12288.60 11538 8758 12719 12657 12057
Tüketici Güven -32.10 -19 -19 -19 -19 -17


Georgia - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.