Almanya - Mauritius itibaren İthalatı - TahminAlmanya Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 17174 17400 24000 23600 17200 11400
Ihracat 105232 94300 107700 106100 103800 91300
İthalat 88058 76900 83700 82500 86600 79900
Cari Işlemler 15300 17400 30600 20800 19500 15400
Dış Borç 4882730 4910000 4980000 5060000 5150000 5510000
Cari açık GSYİH oranı 8 7.8 7.7 7.7 7.7 6.2
Sermaye Akışı 14585 18800 30600 19400 18500 14800
Doğrudan Yabancı Yatırım 2480 2500 15100 11100 7400 2130
Altın Rezervleri 3370 3400 3400 3400 3400 3400
Dış ticaret hadleri 103 101 102 101 102 100
Terörizm Endeksi 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
Turist gelişleri 37452 38800 40000 40000 40000 42100
ُSilah Satış 1653 1874 1840 1805 1771 1808
Ham Petrol Üretimi 43 44 44 44 44 44
[+]