Genel Bakış Son Referans
İnternet Hızı 9406 2017-03
IP Adresleri 51563 2017-03
Satış vergisi oranı 2 2021-12
Kurumlar Vergisi Oranı 21 2021-12

Son Referans
İnternet Hızı 9406 2017-03
IP Adresleri 51563 2017-03

Vergiler Son Referans
Satış vergisi oranı 2 2021-12
Kurumlar Vergisi Oranı 21 2021-12


Guam - Veri - Ekonomik Göstergeler