Hong-Kong - Devlet bütçe değeri - TahminHong-Kong Hükümet Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 38.4 33 33 32 32 31
Devlet bütçesi GSYİH oranı 2.2 2.32 2 2.04 2.09 1.5
Devlet bütçe değeri -38136 -32272 67897 38903 -33278 55134
Kamu Harcamaları 63719 65388 66228 71145 67032 70329
Hükümet Gelirleri 70376 68565 175077 141201 71045 158468
Mali Harcama 108512 100837 103855 102298 104324 103333
Kredi Derecelendirme 94.92
[+]