Genel Bakış Son Referans
GSYİH 6.59 2016-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 87382 2016-12
İnternet Hızı 12714 2017-03
IP Adresleri 33371 2017-03
Kurumlar Vergisi Oranı 0 2018-12
Gelir Vergi Oranı 20 2018-12
Satış vergisi oranı 20 2019-12
Sıcaklık 15.38 2013-08
GSYİH Son Referans
GSYİH 6.59 2016-12
Kişi Başına Düşen Gsyih 87382 2016-12
Son Referans
İnternet Hızı 12714 2017-03
IP Adresleri 33371 2017-03
Vergiler Son Referans
Kurumlar Vergisi Oranı 0 2018-12
Gelir Vergi Oranı 20 2018-12
Satış vergisi oranı 20 2019-12


Isle-of-man - Veri - Ekonomik Göstergeler