GSYİH Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 3.80 3 3.2 3.9 4.1 4.6
GSYİH 7.13 7.1 7.1 7.1 7.5 7.5
Gsyih Sabit Fiyatlarla 6296.90 6391 6398 6542 6555 6843
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 1827.20 1855 1856 1898 1902 1986
Kişi Başına Düşen Gsyih 4068.21 4190 4190 4190 4260 4260
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 9795.83 10200 10200 10200 10700 10700
İş gücü Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Işsizlik Oranı 31.40 27 27.5 27 27 24
Ücret 504.00 477 477 473 473 480
Nüfus 1.80 1.81 1.81 1.79 1.8 1.8
Fiyatlar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Enflasyon Oranı 3.40 2.6 2.4 1.6 1.5 2.3
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105.90 105 106 106 107 109
Üretici Fiyatları 117.00 119 120 120 120 123
üretici fiyatları değişimi 1.30 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3
Gıda Enflasyonu 7.10 2.3 2.4 2.6 2.6 3
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 104.80 108 109 109 106 111
Ticaret Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ticari işlemler dengesi -259619.00 -216500 -248097 -267800 -267800 -266600
Cari açık GSYİH oranı -8.30 -10.7 -10.7 -10.7 -10 -10
İthalat 289192.00 258900 283559 300200 300200 301500
Ihracat 29572.00 42400 35462 32400 32400 34900
Hükümet Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 17.12 18.8 18.8 18.8 19.6 19.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.50 -4.8 -4.8 -4.8 -3.7 -3.7
Kamu Harcamaları 847.70 860 861 881 882 921
Vergiler Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Gelir Vergi Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Satış vergisi oranı 18.00 18 18 18 18 18
Sosyal Güvenlik Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 5.00 5 5 5 5 5
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 5.00 5 5 5 5 5
Kurumlar Vergisi Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Tüketici Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Tüketici Harcamaları 5198.00 5276 5281 5401 5411 5649


Kosova - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.