GSYİH Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.10 3.2 3.9 4.1 4.3 4.6
GSYİH 7.90 8.2 8.2 8.8 8.8 8.8
Gsyih Sabit Fiyatlarla 6296.90 6498 6542 6555 6568 6843
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 1827.20 1886 1898 1902 1906 1986
Kişi Başına Düşen Gsyih 4193.60 4200 4200 4500 4500 4500
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 10104.68 10200 10200 10700 10700 10700
İş gücü Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Işsizlik Oranı 25.30 27.5 27 26.5 26 26.5
Ücret 504.00 477 473 473 473 480
Nüfus 1.80 1.81 1.79 1.8 1.8 1.8
Fiyatlar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Enflasyon Oranı 2.70 2.5 1.9 1.1 1.3 1.7
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105.70 106 107 107 107 109
Üretici Fiyatları 117.00 117 118 118 119 121
üretici fiyatları değişimi 1.10 0.4 0.7 1.7 2 2.3
Gıda Enflasyonu 5.60 2.4 2.6 2.6 2.6 3
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 107.00 109 109 106 107 111
Ticaret Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ticari işlemler dengesi -296396.00 -248097 -267800 -267800 -267800 -266600
Cari açık GSYİH oranı -8.30 -10.7 -10.7 -10 -10 -10
İthalat 336866.00 258900 300200 300200 300200 301500
Ihracat 40470.00 42400 32400 32400 32400 34900
Hükümet Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 17.12 18.8 18.8 19.6 19.6 19.6
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.50 -4.8 -4.8 -3.7 -3.7 -3.7
Kamu Harcamaları 847.70 875 881 882 884 921
Vergiler Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Gelir Vergi Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Satış vergisi oranı 16.00 18 18 18 18 18
Sosyal Güvenlik Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 5.00 5 5 5 5 5
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 5.00 5 5 5 5 5
Kurumlar Vergisi Oranı 10.00 10 10 10 10 10
Tüketici Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Tüketici Harcamaları 5198.00 5364 5401 5411 5422 5649


Kosova - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.