Assets Değişiklik
Abu Dhabi Islamic ADIB:UH 141.94B 3.36B
Bank Negara BBNI:IJ RI 946495285M 14512504M
Cimb Group Holdin CIMB:MK M$ 653033.06M 20431.31M
Hong Leong Bank BHD HLBK:MK 254.33B 2.45B
Malaysia Airports MAHB:MK M$ 20593.36M 554.59M
Public Bank BHD PBK:MK M$ 478812.54M 8233.54M
SGX S68:SP S$ 2679.49M 120.87M
Taiwan Cooperative 5880:TT 4314.23B 103.49BRhb Capital Berhad Varlıklar - Akım değerleri, tarihsel veriler, tahminler, istatistikler, grafikler ve ekonomik takvim - Sep 2022.