GSYİH Son Referans
GSYİH 1.43 2019-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 2367 2019-12

Para Son Referans
Mevduat Faiz Oranı 0.34 2018-12

Son Referans
İnternet Hızı 1470 2017-03
IP Adresleri 1539 2017-03
Yolsuzluk Endeksi 42 2019-12
Yolsuzluk Rank 77 2019-12
Iş Yapma Kolaylığı 136 2019-12

Vergiler Son Referans
Satış vergisi oranı 10 2020-12
Kurumlar Vergisi Oranı 30 2020-12


Solomon-islands - Veri - Ekonomik Göstergeler