GSYİH Son Referans
GSYİH 1.88 2018-12
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12344 2018-12
Para Son Referans
Mevduat Faiz Oranı 1.57 2018-12
Son Referans
Yolsuzluk Endeksi 55 2018-12
Yolsuzluk Rank 50 2018-12
Iş Yapma Kolaylığı 93 2019-12
Vergiler Son Referans
Satış vergisi oranı 15 2019-12
Sosyal Güvenlik Oranı 10 2019-12
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 5 2019-12
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 5 2019-12


St-lucia - Veri - Ekonomik Göstergeler