Piyasalar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Menkul değerler piyasası 49011.30 18790 7226 2780 1070 158
Para 18807.08 248521 248521 248521 248521 248521
Devlet tahvili 10Y 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
Genel Bakış Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
Işsizlik Oranı 7.30 45 46 47 48 48
Enflasyon Oranı 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Enflasyon Oranı (Aylık) 33.80 125 110 115 98 80
Faiz Oranı 31.83 25 24 22 21.5 21
Ticari işlemler dengesi 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Cari Işlemler 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Cari açık GSYİH oranı 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
Devlet borcu GSYİH oranı 23.00 40 50 50 50 50
Devlet bütçesi GSYİH oranı -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Tüketici Güven 80.00 45 40 40 43 40
Kurumlar Vergisi Oranı 34.00 34 34 34 34 34
Gelir Vergi Oranı 34.00 34 34 34 34 34
GSYİH Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı -22.50 -26 -28 -30 -31 -33
GSYİH 482.36 280 300 300 300 300
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 467.00 2640 2704 336 327 2191
Kişi Başına Düşen Gsyih 14025.36 5000 4500 4500 4500 4500
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 17131.39 6000 4500 4500 4500 4500
İş gücü Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Işsizlik Oranı 7.30 45 46 47 48 48
İşsiz Kişiler 1035238.00 9000000 9000000 9300000 9400000 9500000
Asgari Ücret 4000000000.00 6000000000 6000000000 6000000000 6000000000 9500000000
Nüfus 31.83 31.96 32.09 32.09 32.09 32.09
Iş Oranı 92.67 65 63 60 59 58
Fiyatlar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Enflasyon Oranı 282972.80 3500000 4000000 4200000 4400000 4600000
Enflasyon Oranı (Aylık) 33.80 125 110 115 98 80
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 1268517191.00 9000 9000 9000 9000 9900
Çekirdek Tüketici Fiyatları 594.30 1116 1116 1010 1010 1414
Gıda Enflasyonu 276776.00 3400000 3800000 4000000 4300000 4500000
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 692742985.90 4989745 3992195 3593175 3593175 165286055
Para Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Faiz Oranı 31.83 25 24 22 21.5 21
Döviz Rezervleri 8314.00 8300 8200 8000 8000 7900
Mevduat Faiz Oranı 24.00 17.17 16.17 14.17 13.67 13.17
Ticaret Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ticari işlemler dengesi 4616.00 -2950 -3000 -3000 -2800 -2750
Cari Işlemler 1687.00 -8600 -9800 -9300 -9500 -9800
Cari açık GSYİH oranı 6.00 2 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7
İthalat 3641.00 7300 7200 7100 6200 7000
Ihracat 8257.00 4350 4200 4300 4400 4250
Ham Petrol Üretimi 749.00 800 800 800 800 850
Doğrudan Yabancı Yatırım 197.00 -2800 -3000 -3200 -3500 -4000
Hükümet Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 23.00 40 50 50 50 50
Devlet bütçesi GSYİH oranı -20.00 -45 -40 -40 -40 -40
Kamu Harcamaları 2040.00 2253 2307 1469 1428 1870
Vergiler Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 34.00 34 34 34 34 34
Gelir Vergi Oranı 34.00 34 34 34 34 34
Sosyal Güvenlik Oranı 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Sanayi Üretimi -20.60 -35 -40 -45 -48 -50
Stoklardaki değişim 557.00 450 450 450 450 268
Tüketici Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Tüketici Güven 80.00 45 40 40 43 40
Tüketici Harcamaları 5038.00 8391 8596 3627 3527 6965
Özel Sektör Kredi 43691030528.00 2800000000 2800000000 25886632339 25886632339 29929635610
Benzin Fiyatları 0.00 0 0 0 0 0


Venezuela - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.