Avustralya - Doğrudan Yabancı Yatırım - TahminAvustralya Ticaret Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi 1604 2000 1550 1525 1514 -500
Ihracat 36562 33000 36783 36786 36786 34500
İthalat 34958 31000 35233 35260 35272 35000
Cari Işlemler -13472 -19000 -13023 -12978 -12989 -22900
Cari açık GSYİH oranı -3.1 -2.6 -3 -3 -3 -3.3
Dış Borç 2045588 2092303 2113446 2135704 2159481 2366661
Dış ticaret hadleri 87.7 86.74 85.37 85.48 86.35 88.47
Doğrudan Yabancı Yatırım 60499 52665 50966 49267 47569 56688
Sermaye Akışı 12538 13482 12477 12526 12690 12677
Turist gelişleri 774400 1022100 785600 780800 707500 1080400
Altın Rezervleri 68.7 68.69 67.36 67.36 67.18 67.37
Ham Petrol Üretimi 279 278 277 277 277 277
Terörizm Endeksi 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
ُSilah Satış 97 88.88 89.28 89.68 90.09 102
[+]