Avustralya - Doğrudan Yabancı Yatırım - TahminAvustralya Ticaret Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 1873 600 2000 1519 1497 -500
Ihracat 36439 31200 33000 36599 36600 34500
İthalat 34567 30600 31000 35080 35103 35000
Cari Işlemler -10469 -10962 -19000 -11361 -11636 -22900
Cari açık GSYİH oranı -3.1 -2.2 -2.2 -2.1 -2.1 -2.3
Dış Borç 2005834 2065766 2083966 2105488 2127384 2353772
Dış ticaret hadleri 87.7 87.22 86.74 85.37 85.48 88.47
Doğrudan Yabancı Yatırım 60499 51675 52665 50966 49267 56688
Sermaye Akışı 7339 10767 11251 11517 11692 11645
Turist gelişleri 609300 680500 1022100 785600 780800 1080400
Altın Rezervleri 72.8 72.79 72.79 72.79 72.79 72.79
Ham Petrol Üretimi 276 276 276 276 276 276
Terörizm Endeksi 3.09 2.18 1.93 1.82 1.71 2.39
ُSilah Satış 97 94.08 88.88 89.28 89.68 102
[+]