Italya Hükümet Son Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 132 129 126 126 126 124
Devlet bütçesi GSYİH oranı -2.3 -1.5 -1.2 -1.2 -1.2 -0.5
Devlet bütçe değeri 16.55 -6.8 -10 4.6 3.8 -4.9
Kamu Harcamaları 78679 79401 79646 79859 79938 82043
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 48.9 48 47 47 47 46
Hükümet Gelirleri 45.5 98.2 37.6 49.8 38.2 105
Devlet Borçlanma 2326546 2398000 2408000 2421000 2439000 2514000
Mali Harcama 28.94 105 47.6 45.2 34.4 110
Askeri Harcamaları 28417 29368 29755 30143 30531 32354
Kredi Derecelendirme 59.92
Iltica Uygulamaları 4810 7270 10500 9950 8700 6820
[+]