GÜNEY AFRIKA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Güney Afrika - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı -2.20 1.5 1.2 1.3 1.5 2
Işsizlik Oranı 26.70 27 27 26.2 26.1 24
Enflasyon Oranı 4.60 4.8 4.8 5.7 5.7 5.4
Faiz Oranı 6.50 6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
Ticari işlemler dengesi 3520.00 4686 472 3513 3332 -1700
Devlet borcu GSYİH oranı 53.10 54 54 55 55 56
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 13.40
14.2 14.72 15.27 15.83 18.3
Devlet tahvili 10Y 8.73
9.1 9.37 9.64 9.92 11.14
Menkul değerler piyasası 56990.20
55487 53639 51854 50126 43775
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı -2.20
1.5 1.2 1.3 1.5 2
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.80
1.3 1.7 1.6 0.8 2
GSYİH 349.42
390 390 405 405 420
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3137110.10
3153634 3210697 3187304 3140373 3330585
Gayri Safi Milli Hasıla 3076397.00
3105662 3182725 3125619 3105431 3301568
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 617115.60
615126 632701 626989 620211 656326
Kişi Başına Düşen Gsyih 7524.51
7562 7562 7640 7640 7700
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12294.88
12300 12300 12350 12350 12395
Tarım Yönünden 78966.90
78647 86055 80230 72268 89269
Insaat Gsyh 108161.67
109774 110525 109892 110282 114652
Üretim Yönünden 383150.11
387931 396139 389281 385032 410930
Madencilik Yönünden 229121.66
239380 239156 232788 236172 248086
Kamu Idaresi Gsyh 480861.91
480137 486843 488556 479534 505022
Hizmetleri'Nden Gsyh 640882.86
639273 650000 651137 637156 674271
Ulaştırma Gelen Gsyih 271183.77
270476 275193 275523 270338 285469
Yardımcı Yönünden 65132.85
65110 66320 66175 66245 68797
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 26.70
27 27 26.2 26.1 24
Çalışan kişiler 9838000.00
9978000 10111000 10511000 10711000 11711000
İşsiz Kişiler 6000.00
6570 6610 5905 5845 6670
Işgücüne Katılma Oranı 59.30
59.16 60.5 59.09 58.54 61
İşgücü maliyetleri 148.30
153 155 156 158 173
Ücret 19858.00
20500 20500 20200 21612 21600
İmalat Ücretleri 17146.00
17600 17900 17100 18211 19000
Nüfus 56.52
58 58 59 59 60
Kadınların Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Yüksek Ücretler 21300.00
21700 21700 22100 20101 23200
Düşük Ücretler 3950.00
4108 4108 4157 4073 4157
Genç Işsizlik Oranı 52.40
52.56 51.57 52.26 53.46 51.51
Aile Yaşam Ücret 10300.00
10400 10400 10500 10264 10630
Bireysel Yaşam Ücret 6460.00
6530 6530 6467 6466 6700
Iş Oranı 43.10
42.97 43.12 42.91 42.85 45.12
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 4.60
4.8 4.8 5.7 5.7 5.4
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.40
0.6 0.5 0.7 0.44 0.4
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 107.60
109 110 112 114 122
Çekirdek Tüketici Fiyatları 107.10
109 109 112 112 120
Çekirdek Enflasyon Oranı 4.20
4.7 4.5 5.2 5 5.1
Üretici Fiyatları 106.80
109 111 111 113 122
üretici fiyatları değişimi 4.60
5.2 5.4 5.6 5.6 5
Ihracat Fiyatları 149.00
147 147 145 146 145
Ithalat Fiyatları 141.40
141 140 140 140 140
Gıda Enflasyonu 3.40
4.2 4.9 5.3 5.3 5.2
Enflasyon Beklentileri 5.42
5.28 5.24 5.29 5.31 5.3
TÜFE Konut Yardımcı Programları 106.00
109 109 112 112 122
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 110.20
108 112 111 116 124
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı 6.50
6.5 6.75 6.75 6.75 7.5
Bankalararası Faiz Oranı 6.96
6.96 7.21 7.21 7.21 7.96
Para Arzı M0 244430.00
251040 254062 257101 260418 292765
Para Arzı M1 1652784.00
1649507 1648046 1648204 1647289 1646886
Para Arzı M2 2737382.00
2716628 2706937 2702228 2698223 2693362
Para Arzı M3 3392029.00
3441355 3476987 3512028 3546494 3861524
Bankaların bilançosu 5164614.00
5235195 5288696 5341784 5394382 5894281
Döviz Rezervleri 50582.00
50583 49544 50611 50612 50645
Özel sektöre Krediler 3503596.00
3546463 3578903 3610810 3641910 3911599
Mevduat Faiz Oranı 7.25
7.25 7.5 7.5 7.5 8.25
Merkez Bankası Bilançosu 771927.00
772724 813000 769771 769803 977000
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 3520.00
4686 472 3513 3332 -1700
Ihracat 102610.00
98972 98513 98069 97911 99742
İthalat 99092.00
94286 98041 94557 94580 101442
Cari Işlemler -229000.00
-201185 -93000 -207234 -201661 -159000
Cari açık GSYİH oranı -2.50
-2.3 -2.3 -2.7 -2.7 -3.2
Dış Borç 183239.00
193318 158000 198531 200261 166000
Turist gelişleri 1298709.00
1330500 1368527 1331200 1331200 1518528
Altın Rezervleri 125.30
125 125 125 125 125
Terörizm Endeksi 4.09
4.51 4.64 4.91 5.18 5.45
ُSilah Satış 74.00
51.17 59.79 62.52 65.26 67.86
Ham Petrol Üretimi 2.00
3 3 3 3 5
Doğrudan Yabancı Yatırım 1961.00
2022 2037 2041 2029 2028
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 53.10
54 54 55 55 56
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.60
-4.1 -4.1 -3.8 -3.8 -3.5
Devlet bütçe değeri -16003.00
3571 32327 -1137 17855 1391262
Kamu Harcamaları 638476.00
638234 647430 648692 637087 671605
Hükümet Gelirleri 87183.00
118889 149769 113556 132145 1512702
Devlet Borçlanma 81061.00
89034 51100 94674 96922 55800
Mali Harcama 103186.00
115318 117442 114693 114290 121440
Askeri Harcamaları 3110.20
3100 3081 3079 3078 3057
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 39.00
43 49 49 50 51
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 47.90
48.85 55 49.26 49.34 55.9
Sanayi Üretimi 2.30
0.99 1.19 1.25 1.27 1
Sanayi Üretimi (Aylık) 1.50
-0.14 0.2 0.08 0.1 0.5
Kapasite Kullanım 81.10
80.9 81.6 80.96 80.96 81.5
Stoklardaki değişim 11633.00
8299 7991 5404 7153 6416
Iflas 175.00
158 158 158 158 158
Toplam Araç Satış 46678.00
43140 44674 44537 44413 44464
Araç Kayıtları 29886.00
27691 28794 28584 28577 28589
Ekonomik Endeks Lider -0.30
0.4 0.7 0.3 0.11 1
İnternet Hızı 6736.79
8355 8602 8843 9079 11179
IP Adresleri 4274668.00
4272995 4228378 4262815 4243350 4256417
Madencilik Üretimi -2.60
-1.41 0.6 -1.53 -1.6 1.2
Çelik Üretimi 568.10
540 537 536 536 536
Tesadüf Endeks 93.70
93.93 93.92 93.91 93.92 93.92
Rekabetçilik Endeksi 4.32
4.32 4.32 4.34 4.39 4.37
Rekabet Sıralaması 61.00
61 61 62 52 63
Kompozit Pmi 50.90
51.2 50.5 49.93 49.93 49.92
Iş Yapma Kolaylığı 82.00
72 71 86 87 69
Elektrik Üretimi 22192.00
21464 21076 21262 21498 21341
Yolsuzluk Endeksi 43.00
44 46 43 43 48
Yolsuzluk Rank 71.00
72 59 72 72 57
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Güven 22.00
17 18 10 8 1.6
Perakende Satış (Aylık) 1.10
0.04 0.5 0.12 0.12 0.7
Perakende Satış (Yıllık) 1.90
1.66 1.9 1.58 1.57 2.2
Tüketici Harcamaları 1936072.00
1924433 1961669 1967049 1915821 2034918
Harcanabilir bireysel gelir 2868646.00
2965725 2800000 3035351 3075238 3140000
Kişisel Tasarruf -0.20
0.03 -1.2 0 -0.02 0.2
Özel Sektör Kredi 4.56
7.9 5.89 4.41 4.41 3.11
Banka Borç Verme Oranı 10.00
10 10 10 9.83 8.5
Benzin Fiyatları 1.15
1.09 1.03 0.97 0.92 0.51
Gsyh'Ya Haneler Borç 33.10
32.31 37 31.78 31.52 36
Gelir Hane Borç 71.90
71.14 78 70.84 70.59 77
Konut Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konut endeksi 544.47
593 521 600 603 530
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 28.00
28 28 28 28 28
Gelir Vergi Oranı 45.00
45 45 43 42 40
Satış vergisi oranı 15.00
15 15 15 15 15
Sosyal Güvenlik Oranı 2.00
2 2 2 2 2
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1 1 1 1 2
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1 1 1 1 1
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
yağış 19.52
16.73 51.95 65.57 38.24 40.13
Sıcaklık 24.17
13.17 20.11 21.97 16.22 17.71