GÜNEY AFRIKA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Güney Afrika - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
GSYİH Büyüme Oranı 3.10 2.5 2 1.5 1.9 2.1
Işsizlik Oranı 26.70 28 27.8 26.6 26 24
Enflasyon Oranı 4.40 4.6 4.9 5.2 5 5.1
Faiz Oranı 6.75 6.75 6.75 6.75 6.75 7
Ticari işlemler dengesi -27700.00 4717 1083 -24.35 472 -1700
Devlet borcu GSYİH oranı 51.60 54 54 54 54 53
Piyasalar Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Para 11.97
12.77 13.26 13.76 14.28 16.58
Devlet tahvili 10Y 8.15
8.71 8.98 9.26 9.54 10.77
Menkul değerler piyasası 58101.02
59156 57701 56282 54899 44979
GSYİH Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
GSYİH Büyüme Oranı 3.10
2.5 2 1.5 1.9 2.1
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.50
1.9 2.1 2.4 1.4 1.9
GSYİH 294.84
285 284 283 390 420
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3157028.00
3144351 3136691 3132062 3129265 3125003
Gayri Safi Milli Hasıla 3085606.00
3076777 3076500 3076545 3076538 3076539
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 622124.80
609884 619451 611974 617818 615387
Kişi Başına Düşen Gsyih 7504.30
7525 7489 7453 7417 7156
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12260.20
12351 12311 12271 12230 12143
Tarım Yönünden 84616.92
81119 78919 77534 76663 61200
Insaat Gsyh 108677.89
108868 108984 109054 109097 109163
Üretim Yönünden 389516.73
387416 386121 385322 384829 384039
Madencilik Yönünden 235157.97
234314 234172 234148 234144 240000
Kamu Idaresi Gsyh 478705.47
476730 477414 477177 477259 477238
Hizmetleri'Nden Gsyh 639135.08
636754 635364 634552 634078 633414
Ulaştırma Gelen Gsyih 270593.36
269359 268850 268641 268554 268494
Yardımcı Yönünden 65211.74
64953 65186 64976 65166 68800
İş gücü Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Işsizlik Oranı 26.70
28 27.8 26.6 26 24
Çalışan kişiler 9589000.00
9562163 9549905 9537334 9524818 9020000
İşsiz Kişiler 5880.00
6450 6510 6570 6610 6670
Işgücüne Katılma Oranı 58.80
60.2 60.2 58.39 60.5 61
İşgücü maliyetleri 146.40
152 153 155 156 162
Ücret 19608.00
19700 20100 20500 20500 21600
İmalat Ücretleri 17023.00
16800 17300 17600 17900 19000
Nüfus 55.91
58 58 58 58 59.44
Kadınların Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Aile Yaşam Ücret 10300.00
10400 10400 10400 10400 10630
Bireysel Yaşam Ücret 6460.00
6460 6460 6530 6530 6700
Düşük Ücretler 3950.00
4108 4108 4108 4108 4157
Genç Işsizlik Oranı 52.20
52.26 53.51 52.62 51.68 51.51
Yüksek Ücretler 21300.00
21700 21700 21700 21700 23200
Iş Oranı 43.30
43.37 43.37 43.38 43.12 45.12
Fiyatlar Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Enflasyon Oranı 4.40
4.6 4.9 5.2 5 5.1
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.30
0.45 0.45 0.45 0.6 0.4
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 105.00
106 108 109 109 111
Çekirdek Tüketici Fiyatları 104.40
106 108 109 109 109
Çekirdek Enflasyon Oranı 4.10
4.5 4.6 4.8 4.7 4.8
Üretici Fiyatları 105.50
105 105 104 141 144
üretici fiyatları değişimi 5.10
5.1 5.1 5 5 4.8
Ihracat Fiyatları 149.10
150 150 150 150 149
Ithalat Fiyatları 137.60
138 138 138 138 137
Gıda Enflasyonu 4.50
3.8 4 4.2 4.5 6
TÜFE Konut Yardımcı Programları 104.40
104 104 104 104 103
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 106.00
105 105 105 115 119
Para Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Faiz Oranı 6.75
6.75 6.75 6.75 6.75 7
Bankalararası Faiz Oranı 7.13
7.16 7.18 7.2 7.21 7
Para Arzı M0 236919.00
236308 234920 237610 237104 236758
Para Arzı M1 1658649.00
1650866 1643875 1640136 1638137 1635841
Para Arzı M2 2770230.00
2755172 2736634 2722029 2710524 2670257
Para Arzı M3 3395919.00
3448648 3505638 3545756 3573482 3613558
Bankaların bilançosu 5140319.00
5101932 4992356 4958073 5019010 5054402
Döviz Rezervleri 50051.00
49502 47887 47522 49544 50645
Özel sektöre Krediler 3456548.00
3473820 3433530 3388348 3359935 3387741
Mevduat Faiz Oranı 7.17
7.07 7.36 7.65 7.94 5.4
Ödünç Oranı 10.25
10.25 10.25 10.25 10.25 9.5
Merkez Bankası Bilançosu 665203.00
680276 699711 704653 813000 977000
Ticaret Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ticari işlemler dengesi -27700.00
4717 1083 -24.35 472 -1700
Ihracat 80507.90
98399 95301 93714 98513 99742
İthalat 108170.50
98964 100735 100889 98041 101442
Cari Işlemler -108888.00
-99000 -102000 -102163 -93000 -159000
Cari açık GSYİH oranı -3.30
-2.8 -2.8 -2.8 -2.8 -3
Dış Borç 163311.00
167785 168735 169100 158000 166000
Turist gelişleri 1561724.00
1443500 1433700 1432700 1368527 1518528
Altın Rezervleri 125.28
126 127 128 128 131
Terörizm Endeksi 4.09
3.1 3.29 3.49 3.68 2.76
ُSilah Satış 59.00
54.22 55.21 56.2 57.2 58.4
Ham Petrol Üretimi 2.00
2 2 3 3 5
Doğrudan Yabancı Yatırım 1916.00
1902 1844 1827 1813 1737
Hükümet Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 51.60
54 54 54 54 53
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.90
-3.72 -3.7 -3.68 -3.8 -4.1
Devlet bütçe değeri -90387.00
-2280 -27348 -31041 27700 32600
Kamu Harcamaları 636608.00
635392 634668 634237 683000 697000
Hükümet Gelirleri 74190.00
137746 111630 97581 149769 1512702
Devlet Borçlanma 66540.00
69484 70050 70269 51100 55800
Mali Harcama 164578.00
79336 142333 120554 117442 121440
Askeri Harcamaları 3424.40
3451 3442 3434 3426 3431
Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
İş güvenliği 45.00
38 31.34 37.8 43 45
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 50.80
54.7 54.7 50.99 55 55.9
Sanayi Üretimi 2.50
1.05 -0.87 -1.1 -0.03 1
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.60
1.5 0.62 -0.24 0.2 0.5
Kapasite Kullanım 81.50
81.57 81.6 81.62 81.6 81.5
Stoklardaki değişim 10516.00
-12343 9668 -11526 8881 5230
Iflas 101.00
145 176 131 183 159
Toplam Araç Satış 46350.00
46586 45382 45028 44851 42782
Araç Kayıtları 31200.00
29028 30053 30396 30631 30716
Ekonomik Endeks Lider -0.60
-0.01 0.06 0.1 0.7 1
İnternet Hızı 6736.79
6705 6625 6537 6447 5741
IP Adresleri 4274668.00
4261257 4237882 4236845 4222272 4153816
Çelik Üretimi 576.70
585 607 625 639 684
Madencilik Üretimi 2.40
3.66 4.17 2.8 0.6 1.2
Tesadüf Endeks 98.90
97.21 92.79 94.27 95.67 94.72
Rekabetçilik Endeksi 4.32
4.4 4.4 4.4 4.46 4.53
Rekabet Sıralaması 61.00
50 50 50 47 45
Kompozit Pmi 51.40
50.34 49.55 49.69 49.68 49.67
Iş Yapma Kolaylığı 82.00
80 75 72 71 69
Elektrik Üretimi 21341.00
21601 21940 21366 21487 21483
Yolsuzluk Endeksi 43.00
45 45 45 46 48
Yolsuzluk Rank 71.00
65 66 67 59 57
Tüketici Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tüketici Güven -8.00
-5 -6 -4 -2 1.6
Perakende Satış (Aylık) -2.60
-0.06 0.29 0.36 0.5 0.7
Perakende Satış (Yıllık) 5.30
5.78 5.55 5.41 1.9 2.2
Tüketici Harcamaları 1928878.00
1919319 1913774 1910558 1908692 1906118
Harcanabilir bireysel gelir 2760742.00
2842660 2879443 2916144 2800000 3140000
Kişisel Tasarruf 0.20
0.24 0.46 0.53 -1.2 0.2
Özel Sektör Kredi 5.54
6.33 7.02 7.91 5.89 3.11
Banka Borç Verme Oranı 10.25
10.25 10.57 10.8 9.5 8.5
Benzin Fiyatları 1.20
1.22 1.07 0.99 1.01 1.26
Gsyh'Ya Haneler Borç 33.50
33.9 33.9 33.9 37 36
Gelir Hane Borç 74.40
75.73 74.1 72.47 78 77
Konut Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konut endeksi 544.47
605 617 629 521 530
Vergiler Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 28.00
28 28 28 28 30
Gelir Vergi Oranı 45.00
45 45 45 45 40
Satış vergisi oranı 15.00
15 15 15 15 15
Sosyal Güvenlik Oranı 2.00
2 2 2 2 3
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1.05 1.05 1.05 1.05 1.78
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1 1 1 1 1
İklim Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Sıcaklık 24.17
21.93 14.08 13.17 20.11 17.71
yağış 19.52
65.44 22.89 16.73 51.95 40.13