Güney Afrika - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı -0.70 1 1.1 1.3 1.5 2
Işsizlik Oranı 27.50 27.4 27.6 27.8 28 24
Enflasyon Oranı 4.90 4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Faiz Oranı 6.50 6.75 6.75 6.75 7 7.75
Ticari işlemler dengesi -2950.00 472 -1578 -1307 -1408 -1700
Devlet borcu GSYİH oranı 53.10 54 55 55 55 56
Piyasalar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Para 14.27
14.58 14.78 14.99 15.19 16.05
Devlet tahvili 10Y 9.18
9.09 9.19 9.28 9.38 9.77
Menkul değerler piyasası 51800.86
55104 54428 53759 53095 50531
GSYİH Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı -0.70
1 1.1 1.3 1.5 2
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 0.40
1 1.2 1.3 1.5 2.1
GSYİH 349.42
390 405 405 405 420
Gsyih Sabit Fiyatlarla 3132981.50
3192693 3178106 3173710 3179976 3315155
Gayri Safi Milli Hasıla 3074870.00
3160818 3113314 3114843 3120993 3282058
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 615992.50
628346 624201 624000 625232 652448
Kişi Başına Düşen Gsyih 7524.51
7562 7640 7640 7640 7700
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 12294.88
12300 12350 12350 12350 12395
Tarım Yönünden 70244.51
85669 77486 71158 71298 88955
Insaat Gsyh 108776.67
109765 109470 110191 110408 113975
Üretim Yönünden 382563.62
393412 387400 387537 388302 408502
Madencilik Yönünden 231638.37
237510 231615 234650 235113 246620
Kamu Idaresi Gsyh 480320.97
483493 486726 486565 487526 502038
Hizmetleri'Nden Gsyh 643923.33
645526 648573 652294 653582 670287
Ulaştırma Gelen Gsyih 267778.61
273299 274438 271260 271795 283782
Yardımcı Yönünden 65588.74
65864 66035 66441 66573 68390
İş gücü Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Işsizlik Oranı 27.50
27.4 27.6 27.8 28 24
Çalışan kişiler 9748000.00
10111000 10511000 10711000 9743480 11711000
İşsiz Kişiler 6209.39
6610 6110 6120 6197 6670
Işgücüne Katılma Oranı 59.50
60.5 59.42 58.96 59.41 61
İşgücü maliyetleri 150.80
155 157 159 160 175
Ücret 20176.00
20500 20200 21336 21703 21600
İmalat Ücretleri 17674.00
17900 17100 18540 18799 19000
Nüfus 57.73
58 59 59 59 60
Kadınların Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Yüksek Ücretler 22600.00
21700 22100 20734 20815 23200
Düşük Ücretler 4380.00
4108 4157 3929 3838 4157
Genç Işsizlik Oranı 52.80
51.78 52.31 53.17 52.83 51.51
Aile Yaşam Ücret 11300.00
10400 10500 10500 10500 10630
Bireysel Yaşam Ücret 6570.00
6530 6630 6630 6630 6700
Iş Oranı 43.10
42.9 43 43.1 43.2 45.12
Fiyatlar Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Enflasyon Oranı 4.90
4.8 5.7 5.9 5.8 5.4
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.50
0.5 0.7 0.43 0.43 0.4
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 108.90
110 112 114 115 122
Çekirdek Tüketici Fiyatları 108.20
109 112 113 114 121
Çekirdek Enflasyon Oranı 4.20
4.4 5.2 5.3 5.4 5.5
Üretici Fiyatları 109.80
112 112 115 117 125
üretici fiyatları değişimi 6.20
6.6 6.7 6.7 6.3 5
Ihracat Fiyatları 151.10
151 151 152 151 151
Ithalat Fiyatları 141.70
142 142 142 142 142
Gıda Enflasyonu 3.90
3.8 4 4 3.6 5.2
Enflasyon Beklentileri 5.59
5.58 5.65 5.66 5.63 5.63
TÜFE Konut Yardımcı Programları 109.40
109 112 112 116 122
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 112.40
112 111 117 119 124
Para Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Faiz Oranı 6.50
6.75 6.75 6.75 7 7.75
Bankalararası Faiz Oranı 7.02
7.02 7.02 7.02 7.27 8.02
Para Arzı M0 255731.00
256052 260150 263660 267085 297956
Para Arzı M1 1758710.00
1782076 1801514 1807649 1812185 1814686
Para Arzı M2 2866633.00
2919717 2954874 2973812 2986896 3002502
Para Arzı M3 3532734.00
3590443 3648562 3706077 3762998 4249544
Bankaların bilançosu 5415036.00
5496247 5567071 5637530 5707593 6320762
Döviz Rezervleri 50166.00
49544 50092 50087 50086 50645
Özel sektöre Krediler 3609385.00
3666974 3721740 3774613 3826108 4240106
Mevduat Faiz Oranı 7.25
7.25 7.25 7.25 7.5 8.25
Merkez Bankası Bilançosu 817542.00
813000 817595 820534 817891 977000
Ticaret Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ticari işlemler dengesi -2950.00
472 -1578 -1307 -1408 -1700
Ihracat 113694.50
98513 108054 108183 108072 99742
İthalat 116647.00
98041 109632 109490 109480 101442
Cari Işlemler -163760.00
-93000 -185992 -178166 -192919 -159000
Cari açık GSYİH oranı -2.50
-3.2 -3.4 -3.4 -3.4 -3.7
Dış Borç 170811.00
158000 167330 168186 167495 166000
Turist gelişleri 1331118.00
1368527 1290400 1281800 1287500 1518528
Altın Rezervleri 125.30
125 125 125 125 125
Terörizm Endeksi 4.09
4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
ُSilah Satış 74.00
59.79 62.52 65.26 67.99 67.86
Ham Petrol Üretimi 2.00
3 3 3 2 5
Doğrudan Yabancı Yatırım 1863.00
1821 1809 1811 1815 1816
Hükümet Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 53.10
54 55 55 55 56
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.60
-4.1 -4.2 -4.2 -4.2 -4
Devlet bütçe değeri 15912.00
32327 -15395 6878 -15991 1391262
Kamu Harcamaları 639964.00
642974 646555 648284 649563 667637
Hükümet Gelirleri 111002.00
149769 107357 125851 104706 1512702
Devlet Borçlanma 70549.00
51100 69442 70788 70256 55800
Mali Harcama 95090.00
117442 122752 118973 120697 121440
Askeri Harcamaları 3110.20
3081 3079 3078 3076 3057
Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
İş güvenliği 38.00
28 30 32 34 51
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 42.40
46 47 49 51 54
Sanayi Üretimi 0.10
1.2 1.3 1.5 1.4 1
Sanayi Üretimi (Aylık) -1.00
0.2 0.14 0.15 0.13 0.5
Kapasite Kullanım 81.10
81.6 81.14 81.14 81.14 81.5
Stoklardaki değişim -14172.00
3436 -2301 2867 3708 5691
Iflas 159.00
156 156 156 156 156
Toplam Araç Satış 51866.00
49644 50260 50017 50031 50046
Araç Kayıtları 35050.00
33331 33666 33395 33468 33464
Ekonomik Endeks Lider -0.50
0.7 0.3 0.09 0.1 1
İnternet Hızı 6736.79
8602 8843 9079 9310 11179
IP Adresleri 4274668.00
4228378 4262815 4243350 4262056 4256417
Madencilik Üretimi -1.80
0.6 -2.08 -1.82 -1.84 1.2
Çelik Üretimi 572.90
549 543 542 541 541
Tesadüf Endeks 95.80
93.5 94 94.3 94.4 94
Rekabetçilik Endeksi 60.76
61.26 61.26 61.26 61.26 63.76
Rekabet Sıralaması 67.00
67 67 67 67 67
Kompozit Pmi 46.90
50.5 50.7 50.9 51.1 52
Iş Yapma Kolaylığı 82.00
71 86 86 86 69
Elektrik Üretimi 20844.00
20555 21327 21535 21105 21181
Yolsuzluk Endeksi 43.00
43 43 43 43 43
Yolsuzluk Rank 71.00
71 71 71 71 71
Tüketici Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Tüketici Güven 22.00
15 16 18 18 16
Perakende Satış (Aylık) -0.60
0.5 0.5 0.4 0.3 0.7
Perakende Satış (Yıllık) 0.70
1.9 1.6 1.7 1.8 2.2
Tüketici Harcamaları 1926959.00
1948167 1956710 1952009 1955863 2022893
Harcanabilir bireysel gelir 2911510.00
2800000 3034503 3074299 3106438 3140000
Kişisel Tasarruf 0.40
-1.2 0.22 0.19 0.18 0.2
Özel Sektör Kredi 6.26
5.89 6.24 6.26 6.27 3.11
Banka Borç Verme Oranı 10.00
10 10 10 10.25 11
Benzin Fiyatları 1.17
1.15 1.13 1.11 1.09 1.01
Gsyh'Ya Haneler Borç 33.10
37 32.08 31.82 31.55 36
Gelir Hane Borç 71.90
78 70.84 70.59 70.33 77
Vergiler Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 28.00
28 28 28 28 28
Gelir Vergi Oranı 45.00
45 45 45 45 45
Satış vergisi oranı 15.00
15 15 15 15 15
Sosyal Güvenlik Oranı 2.00
2 2 2 2 2
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1 1 1 1 2
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 1.00
1 1 1 1 1
İklim Gerçek Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
yağış 19.52
51.95 65.57 38.24 38.25 40.13
Sıcaklık 24.17
20.11 21.97 16.22 19 17.71GÜNEY AFRIKA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER