URUGUAY - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Uruguay - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.10 1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
Işsizlik Oranı 8.12 8.2 8 7.7 8.2 8.7
Enflasyon Oranı 8.11 7.3 7.2 7.2 7.1 7
Faiz Oranı 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Ticari işlemler dengesi -114399.00 -74117 -87338 -80559 -75292 -79541
Devlet borcu GSYİH oranı 50.60 54 54 60 60 57
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 31.21
32.12 32.65 33.2 33.75 36.07
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.10
1.4 1.4 1.2 1.2 1.3
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.20
2.9 3 3.1 3.2 3.3
GSYİH 56.16
60 60 65 65 69
Gsyih Sabit Fiyatlarla 176484479.00
175947522 189268513 181955498 174888557 201770834
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 27607600.14
28290168 31464777 28463436 29931839 33543215
Kişi Başına Düşen Gsyih 14362.60
14700 14700 15000 15000 15400
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 20551.40
20900 20900 21400 21400 21900
Tarım Yönünden 10170345.73
9795436 12610614 10485626 9749802 13443621
Insaat Gsyh 7633172.81
8028893 8631649 7869801 7677933 9201821
Üretim Yönünden 21895165.17
21887900 24687207 22573915 21857878 26317945
Hizmetleri'Nden Gsyh 23775453.00
23986027 26303952 24512492 23056628 28041485
Ulaştırma Gelen Gsyih 35088068.19
34380678 35443623 36175798 34724909 37784887
Yardımcı Yönünden 4459319.00
4449963 3428156 4597558 4502350 3654606
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 8.12
8.2 8 7.7 8.2 8.7
Iş Oranı 57.17
57.15 57.15 57.15 57.15 57.15
Ücret 25950.00
27500 27500 28000 27503 28500
İmalat Ücretleri 290.56
280 280 281 316 289
Nüfus 3.49
3.49 3.5 3.5 3.5 3.52
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 8.11
7.3 7.2 7.2 7.1 7
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 182.98
185 185 193 196 212
Üretici Fiyatları 189.63
192 194 196 198 220
üretici fiyatları değişimi 12.57
14.54 15.05 15.39 15.43 15.48
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.99
0.47 0.7 0.6 0.65 0.63
Gıda Enflasyonu 8.10
4 2.5 2.6 2.53 3.4
Gsyih Deflatörü 251.00
256 260 262 265 294
TÜFE Konut Yardımcı Programları 191.87
197 186 204 205 214
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 174.99
176 177 182 187 203
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı 9.25
9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
Bankalararası Faiz Oranı 2.50
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Para Arzı M0 49486.00
50314 50235 50223 50221 50222
Para Arzı M1 142629.00
141432 141536 141579 141583 141583
Para Arzı M2 285525.00
285266 285381 285417 285430 285436
Döviz Rezervleri 17960.70
18615 18658 18670 18673 18673
Özel sektöre Krediler 1187.82
1188 1188 1188 1188 1188
Mevduat Faiz Oranı 5.10
5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
Merkez Bankası Bilançosu 101092.00
99511 99450 99510 99519 99510
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi -114399.00
-74117 -87338 -80559 -75292 -79541
Ihracat 692743.00
666122 639209 652696 658280 653977
İthalat 807142.00
740239 733188 733255 733572 733517
Cari Işlemler 418.00
160 -120 380 300 140
Cari açık GSYİH oranı 0.50
-1.21 -0.41 -0.87 -1.36 -1
Dış Borç 38726.40
37917 37966 37935 37948 37968
Sermaye Akışı 858.60
400 -390 700 520 270
Para Transferi 115.97
115 115 114 113 107
Turizm Gelirleri 1089044.35
527233 527233 527233 527233 527233
Altın Rezervleri 0.10
0.1 0.1 0.09 0.09 0.1
Terörizm Endeksi 0.78
0.38 0.42 0.38 0.34 0.09
Turist gelişleri 1531746.00
998600 997500 997500 997500 997500
Doğrudan Yabancı Yatırım -51.60
20.04 9.54 -15.79 -20.73 -26
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 50.60
54 54 60 60 57
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.00
-3.1 -3.1 -2.9 -2.9 -3.1
Devlet bütçe değeri 976.54
-13226 -14273 -13327 -14300 -14024
Kamu Harcamaları 18378977.92
18052451 18675439 18948726 18311856 19909064
Hükümet Gelirleri 35689.64
32498 32630 32601 32588 32588
Mali Harcama 45644.74
45724 46948 45929 46888 46612
Askeri Harcamaları 1112.80
1048 1065 1080 1096 1155
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Sanayi Üretimi 23.10
26 23 24 25 23
Stoklardaki değişim -709439.18
-627386 -445552 -397666 -349779 1336042
İnternet Hızı 9505.67
9496 9493 9495 9494 9494
IP Adresleri 959629.00
942405 932885 947954 935323 939981
Çelik Üretimi 5.00
5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
Rekabetçilik Endeksi 4.15
4.18 4.18 4.11 4.09 4.07
Rekabet Sıralaması 76.00
73 73 76 77 77
Yolsuzluk Endeksi 70.00
71 70 70 70 67
Yolsuzluk Rank 23.00
22 23 23 23 23
Iş Yapma Kolaylığı 94.00
97 100 100 100 97
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Harcamaları 127291802.50
135542724 140582808 131237848 131815162 149869146
Benzin Fiyatları 1.61
1.52 1.44 1.36 1.28 0.72
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 25.00
25 25 25 25 25
Gelir Vergi Oranı 36.00
36 36 36 36 36
Satış vergisi oranı 22.00
22 22 22 22 22
Sosyal Güvenlik Oranı 35.76
35.76 35.76 36 36 36
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 12.63
12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 23.13
23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
yağış 170.49
93.2 98.54 110 111 103
Sıcaklık 22.85
12.54 19.35 22.66 15.54 17.59