URUGUAY - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Uruguay - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.10 0.3 0.7 0.1 0.7 1
Işsizlik Oranı 9.31 8 8.1 8 8.2 8.7
Enflasyon Oranı 6.65 7.5 7.6 7.7 7.7 7.5
Faiz Oranı 9.25 9 9 9 8.75 8.5
Ticari işlemler dengesi -79683.00 -151559 -159902 -185529 -180036 -221302
Devlet borcu GSYİH oranı 50.60 55.85 55.85 57.4 60.5 56.8
Piyasalar Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Para 28.22
28.64 28.98 29.32 29.66 31.07
GSYİH Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.10
0.3 0.7 0.1 0.7 1
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.00
2.7 2.9 3 3.3 3.3
GSYİH 52.42
49.45 48.92 60 63 66
Gsyih Sabit Fiyatlarla 183884257.00
171841095 176060421 189400785 178428418 201716192
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 30548327.39
29394678 28290168 31464777 29188327 33510711
Kişi Başına Düşen Gsyih 14010.00
13912 13716 13996 13486 13216
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 20046.90
19907 19967 20027 19297 18911
Tarım Yönünden 12242012.76
9574076 9794491 12609273 11037485 13429166
Insaat Gsyh 8305968.00
7489705 7963661 8555147 7689437 9111428
Üretim Yönünden 23970739.00
21467357 21890055 24689861 21991423 26295270
Hizmetleri'Nden Gsyh 25537817.00
22642851 23986027 26303952 23607994 28014313
Ulaştırma Gelen Gsyih 34418747.00
34107373 34387542 35451309 33977237 37756460
Yardımcı Yönünden 3328307.00
4421550 4449963 3428156 4901848 3651065
İş gücü Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Işsizlik Oranı 9.31
8 8.1 8 8.2 8.7
Iş Oranı 57.30
57.64 57.61 57.58 57.56 57.34
Ücret 25950.00
27500 27500 27500 28000 28500
İmalat Ücretleri 290.11
279 280 280 281 289
Nüfus 3.48
3.6 3.48 3.48 3.48 3.49
Fiyatlar Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Enflasyon Oranı 6.65
7.5 7.6 7.7 7.7 7.5
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 179.61
182 185 186 195 215
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.28
0.82 0.57 0.67 0.62 0.64
Gıda Enflasyonu 6.95
1.8 2 2.5 2.6 3.4
Gsyih Deflatörü 249.87
254 259 262 263 269
TÜFE Konut Yardımcı Programları 190.01
195 197 187 205 216
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 169.93
175 176 178 183 205
Para Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Faiz Oranı 9.25
9 9 9 8.75 8.5
Bankalararası Faiz Oranı 2.34
1.52 1.52 1.52 1.27 1.02
Para Arzı M0 51140.00
51935 51754 51669 51602 50912
Para Arzı M1 144174.00
143604 143416 143243 143073 141215
Para Arzı M2 282796.00
284657 284120 283746 283423 280098
Döviz Rezervleri 16268.20
16395 16420 16424 16425 16425
Özel sektöre Krediler 1184.69
1185 1185 1185 1185 1185
Mevduat Faiz Oranı 5.60
8.25 8.19 8.12 8.97 21.63
Merkez Bankası Bilançosu 104649.00
98686 97845 97021 96211 88931
Ticaret Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ticari işlemler dengesi -79683.00
-151559 -159902 -185529 -180036 -221302
Ihracat 546608.00
523741 507901 493807 481006 398834
İthalat 626291.00
675300 667803 665255 661042 620136
Cari Işlemler -107.50
178 143 -2.6 30.4 -36.91
Cari açık GSYİH oranı -0.20
-0.86 -1.21 -0.3 -0.87 -1.61
Dış Borç 38698.65
41976 41412 42126 41909 39578
Sermaye Akışı -176.50
147 -46.93 16.83 -81.64 238
Para Transferi 115.97
111 110 109 108 87.74
Turizm Gelirleri 1089044.35
297092 269677 486107 1028171 453789
Altın Rezervleri 0.10
0.1 0.1 0.1 2.84 0.1
Terörizm Endeksi 0.78
0.33 0.38 0.42 0.38 0.09
Turist gelişleri 722124.00
777700 671200 899300 1285100 838500
Doğrudan Yabancı Yatırım 119.50
275 285 298 311 392
Hükümet Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 50.60
55.85 55.85 57.4 60.5 56.8
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.20
-2.35 -2.53 -2.72 -2.62 -1.85
Devlet bütçe değeri -4765.07
-18841 -17750 -17106 -17065 -16946
Kamu Harcamaları 18131494.39
17983229 18052451 18675439 19035089 19889772
Hükümet Gelirleri 29679.77
31909 31971 31997 32003 32004
Mali Harcama 45893.67
50750 49721 49263 49067 48950
Askeri Harcamaları 980.40
943 941 940 936 821
Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Sanayi Üretimi 9.20
-2.4 -1.8 -1.7 -2.2 -1.2
Stoklardaki değişim -709439.18
-809219 -627386 -445552 -397666 1336042
İnternet Hızı 9505.67
8568 9178 8989 8441 7354
IP Adresleri 959629.00
915157 913574 904379 900955 846324
Çelik Üretimi 5.00
4.81 4.73 4.67 4.63 4.54
Rekabetçilik Endeksi 4.15
4.18 4.18 4.18 4.09 4.07
Rekabet Sıralaması 76.00
72 72 72 76 73
Yolsuzluk Endeksi 70.00
69 69 69 68 63
Yolsuzluk Rank 23.00
23 23 24 24 26
Iş Yapma Kolaylığı 94.00
93 94 95 95 97
Tüketici Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Tüketici Harcamaları 136488163.01
129449590 135542724 140582808 127926446 149723924
Benzin Fiyatları 1.78
1.48 1.39 1.3 1.48 0.87
Vergiler Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 25.00
25 25 25 25 26
Gelir Vergi Oranı 36.00
36 36 36 34 29
Satış vergisi oranı 22.00
22 22 22 22 22
Sosyal Güvenlik Oranı 35.76
35.76 35.76 35.76 37 38
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 12.63
13.12 13.12 13.12 13.12 13.91
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 23.13
23.29 23.29 23.29 23.29 23.51
İklim Gerçek Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
yağış 170.49
102 93.2 98.54 110 103
Sıcaklık 22.85
14.31 12.54 19.35 22.66 17.59