Malezya - Araç Kayıtları - TahminMalezya Iş Son Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 116 112 108 106 105 112
Sanayi Üretimi 2.6 4.4 5.1 4.2 3.8 4.8
Sanayi Üretimi (Aylık) 3.06 0.2 -2.1 -0.7 1.8 1.1
Imalat Üretimi 5.2 6.1 6.4 4.9 5.2 6.9
Stoklardaki değişim -2812 -1270 -900 2300 -3700 -4610
Araç Üretimi 51165 38065 35700 41948 41943 42800
Araç Kayıtları 100150 97300 106000 111000 115000 146000
Ekonomik Endeks Lider 0.2 0.8 1 0.4 -0.3 1.8
İnternet Hızı 8945 11000 12500 12900 13300 16200
IP Adresleri 1704176 1570000 1640000 1690000 1660000 1840000
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.2 51 50.2 50.7 51.3 51.8
Madencilik Üretimi -5.9 1.3 1.4 0.8 1.2 1.6
Çimento Üretim 1484 1450 1600 1580 1530 1900
Tesadüf Endeks 137 136 136 136 137 139
Rekabetçilik Endeksi 5.17 5.17 5.17 5.21 5.21 5.18
Rekabet Sıralaması 23 23 23 24 24 22
Iş Yapma Kolaylığı 24 22 22 21 21 24
Yolsuzluk Endeksi 47 45 45 49 49 55
Yolsuzluk Rank 62 61 61 58 58 55
[+]