JAPONYA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Japonya - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.40 0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
Işsizlik Oranı 2.40 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8
Enflasyon Oranı 1.40 1.1 1.2 1.3 1.2 1.5
Faiz Oranı -0.10 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Ticari işlemler dengesi 3.41 391 506 -102 250 410
Devlet borcu GSYİH oranı 253.00 253 253 250 253 253
Piyasalar Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Para 106.45
113 115 117 119 128
Menkul değerler piyasası 21371.22
23220 22526 21853 21200 16629
Devlet tahvili 10Y 0.04
0.11 0.13 0.17 0.21 0.51
GSYİH Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.40
0.4 0.5 0.6 0.7 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.00
2 2.1 2 2.1 1.7
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 1.60
2 2.2 2.5 2.7 2.9
GSYİH 4940.16
5870 5870 5870 5870 6660
Gsyih Sabit Fiyatlarla 535479.50
534012 533093 532516 532154 531549
Gayri Safi Milli Hasıla 558614.10
559623 559931 559833 559909 557716
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 128003.70
127018 127315 127226 127253 109000
Kişi Başına Düşen Gsyih 47607.70
47548 47638 47729 45500 46200
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 38239.80
37946 38028 38111 36400 37000
Tarım Yönünden 4272.10
4679 4632 4586 4540 5311
Insaat Gsyh 28365.30
29340 29339 29339 29338 31618
Üretim Yönünden 107759.60
105755 105862 105968 106074 113000
Madencilik Yönünden 213.80
243 237 232 226 269
Kamu Idaresi Gsyh 26247.90
30748 30711 30675 30639 29181
Hizmetleri'Nden Gsyh 21864.70
32841 42795 52749 62703 81897
Ulaştırma Gelen Gsyih 24250.60
24469 24353 24237 24121 24029
Yardımcı Yönünden 8743.10
9314 9436 9559 9681 11329
İş gücü Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Işsizlik Oranı 2.40
2.8 2.8 2.9 2.9 2.8
Çalışan kişiler 65950.00
65936 65945 65856 65754 65176
İşsiz Kişiler 1600.00
1718 1742 1769 1788 1895
Yarı Zamanlı Çalışma 7205.00
7070 7027 7083 7070 7067
Tam zamanlı iş 21178.00
21229 21300 21271 21258 21275
Iş Oranı 59.10
59.06 58.81 58.76 58.82 58.82
Işgücüne Katılma Oranı 60.50
60.27 60.14 60.17 60.23 60.22
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 1.30
1.29 1.28 1.28 1.28 1.63
Genç Işsizlik Oranı 3.30
4.03 4.41 4.63 4.71 4.74
Verimlilik 102.90
102 102 103 103 103
Iş Olanakları 929.17
975 964 961 961 961
Iş Ilanları 344.51
348 345 334 332 304
Ücret 303430.00
322000 545000 306000 689000 707000
İmalat Ücretleri 338254.00
350000 563000 342000 815000 826000
Ücret Büyüme 0.70
0.51 0.45 0.46 0.46 0.46
Asgari Ücret 848.00
848 848 848 848 900
Nüfus 126.71
126 126 127 126 124
Kadınların Emeklilik Yaşı 62.00
62 62 62 62 63
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 62.00
62 62 62 62 63
Fiyatlar Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Enflasyon Oranı 1.40
1.1 1.2 1.3 1.2 1.5
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.40
0.11 0.04 0.03 0.2 0.2
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 101.30
101 101 101 109 113
Çekirdek Tüketici Fiyatları 100.40
100 100 100 107 111
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.90
0.9 0.8 0.9 1 2
Gsyih Deflatörü 104.70
102 105 102 105 104
Üretici Fiyatları 100.30
100 99.9 99.13 98.52 105
Ihracat Fiyatları 96.10
95.98 95.8 95.74 95.72 95.71
Ithalat Fiyatları 96.60
94.71 91.6 92.38 94.36 93.31
Gıda Enflasyonu 3.20
1 1.1 1.1 1.2 1.5
üretici fiyatları değişimi 2.50
2.7 2.9 3 3.2 1.8
TÜFE Konut Yardımcı Programları 99.60
99.54 99.47 99.41 99.36 98.91
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 99.10
99 98.91 98.83 98.76 98.14
Para Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Faiz Oranı -0.10
-0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Bankalararası Faiz Oranı -0.06
-0.05 -0.04 -0.02 -0.02 0.13
Para Arzı M0 98609.60
98173 96737 96273 96407 96588
Para Arzı M1 734055.20
733756 726978 720901 718018 719928
Para Arzı M2 987418.10
986529 980429 978863 979255 980388
Para Arzı M3 1320632.20
1318904 1314563 1306271 1298769 1309340
Merkez Bankası Bilançosu 533179.20
533308 541039 544309 543377 504472
Döviz Rezervleri 1261749.00
1256553 1252917 1254347 1257312 1257141
Özel sektöre Krediler 453679.30
455519 453690 450617 448567 450824
Mevduat Faiz Oranı 0.30
0.42 0.38 0.34 0.3 0.5
Yabancı menkul kıymet yatırımı -432.50
-620 -20 -180 -120 250
Yabancı tahvil yatırımı 1090.00
-250 87.38 80.24 80.42 80.42
GSYH'ya özel Borç 229.40
232 233 233 234 244
Kredi Büyümesi 2.10
2.03 1.96 2.38 2.84 2.52
Ticaret Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ticari işlemler dengesi 3.41
391 506 -102 250 410
Ihracat 6463.00
6818 6964 6808 6200 6450
İthalat 6459.60
6179 6108 6636 5950 6040
Cari Işlemler 607.40
2449 1624 1809 2021 1835
Cari açık GSYİH oranı 3.70
3.84 3.79 3.79 3.7 2.18
Dış Borç 404921.00
399977 398435 397955 397805 397738
Dış ticaret hadleri 99.50
101 104 103 102 103
Doğrudan Yabancı Yatırım 18142.00
15387 11164 10575 11260 12849
Sermaye Akışı 11814.00
16201 15855 16031 16102 16122
Turizm Gelirleri 18713000.00
17108765 20430929 18749444 19307772 18979413
Turist gelişleri 2501500.00
2473200 2451300 2437500 2427200 2342200
Altın Rezervleri 765.22
765 765 765 765 762
Terörizm Endeksi 3.60
2.79 2.5 2.2 1.91 1.33
Ham Petrol Üretimi 4.00
4.09 4.14 4.18 4.23 4.75
Hükümet Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 253.00
253 253 250 253 253
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.50
-4.5 -4.5 -4.5 -4.5 -4.5
Devlet bütçe değeri -49945.00
-56006 -53918 -54637 -54390 -54453
Kamu Harcamaları 106173.70
106105 106091 106088 106088 106087
Askeri Harcamaları 41569.00
41282 41468 41653 41838 42445
Iltica Uygulamaları 1982.00
1667 1715 1724 1713 1715
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 39.39
39.02 38.86 38.69 38.52 38.29
Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
İş güvenliği 25.00
24.65 22.19 18.4 12 2
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 54.10
53.8 52.4 52.4 51.9 51
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.70
52 51.7 51.3 52.5 50.8
Sanayi Üretimi 2.50
4.14 4.8 4.42 3.31 4.39
Sanayi Üretimi (Aylık) -6.80
-6.05 4.55 -1.04 0.7 0.1
Imalat Üretimi 2.50
4.12 4.8 4.41 2.5 3
Kapasite Kullanım 97.20
100 104 101 103 102
Yeni Siparişler 1007.55
865 968 1057 998 984
Makine Siparişleri 4.50
-7.58 -3.64 -1.64 -0.57 0.75
Stoklardaki değişim 1203.30
207 -48.9 -115 -132 -137
Iflas 617.00
657 703 696 689 692
Kurumsal Karlar 20941.04
19934 20498 20182 20359 20296
Tesadüf Endeks 114.90
117 117 116 117 117
Ekonomi gözlemcileri anketi 48.60
48.53 49.55 50.71 50 49.99
Araç Üretimi 640043.00
718169 705824 696829 691900 690363
Araç Kayıtları 259780.00
203511 229878 226398 238526 242401
Ekonomik Endeks Lider 105.60
105 105 106 106 106
Küçük Işletme Güven 15.00
16.38 15.87 13.31 9.91 -10.32
İnternet Hızı 20171.96
20594 20701 20612 20490 19276
IP Adresleri 43689566.00
42604062 42319334 42038894 41765709 39432646
Özel yatırım 4.30
3.34 2.22 1.18 0.34 -1.36
Madencilik Üretimi -3.90
6.57 5.2 5.47 5.47 5.46
Çelik Üretimi 9029.97
8773 8931 8940 8763 8727
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 23.00
22.06 20.75 19.19 17.52 5.54
Çimento Üretim 4551.00
5052 4997 5130 5093 5082
Rekabetçilik Endeksi 5.49
5.49 5.49 5.49 5.49 5.4
Rekabet Sıralaması 9.00
9 9 9 9 7
Kompozit Pmi 52.20
52.6 52.52 52.48 52.43 52.44
Iş Yapma Kolaylığı 34.00
34 34 34 33 27
Yolsuzluk Endeksi 72.00
73 72 72 71 72
Yolsuzluk Rank 20.00
20 20 19 19 19
Tüketici Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Tüketici Güven 44.30
44.13 43.71 43.41 43.21 42.76
Perakende Satış (Aylık) -1.80
0.03 -0.1 0 0.8 1.2
Perakende Satış (Yıllık) 1.60
2.17 2.18 2.21 0.9 0.9
Hanehalkı Harcaması 1.90
-0.08 1.12 -0.18 0.71 2
Tüketici Harcamaları 300525.40
299011 300475 299060 300427 300202
Harcanabilir bireysel gelir 360.36
301 452 465 381 428
Kişisel Tasarruf 50.10
-0.81 18.2 9.15 14.23 12.41
Banka Borç Verme Oranı 1.00
1.01 1.03 1.05 1.08 1.2
Gsyh'Ya Haneler Borç 57.10
57.2 57.2 57.2 57.2 57.2
Tüketici Kredisi 332149.00
374147 377986 398765 397013 391099
Benzin Fiyatları 1.35
1.26 1.25 1.2 1.18 1.19
Konut Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konut başlangıçları -13.20
1.1 1.1 -2.69 0.6 1.5
Inşaat Siparişleri 0.90
-1 -1 2.42 2.2 2.2
Konut endeksi 109.83
109 110 110 109 110
Ev Sahipliği Oranı 61.70
61.88 61.91 61.95 61.99 61.37
Vergiler Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 30.86
30.86 30.86 30.86 30.86 25
Gelir Vergi Oranı 55.95
55.95 55.95 55.95 55.95 56
Satış vergisi oranı 8.00
8 8 8 8 10
Sosyal Güvenlik Oranı 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 28
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 14.75
14.27 14.27 14.27 14.27 13.89
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 14.45
14.25 14.25 14.25 14.25 13.87
İklim Gerçek Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Sıcaklık 4.06
2.05 14.42 22.56 8.85 12.24
yağış 102.03
82.24 154 202 108 139