JAPONYA - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Japonya - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.70 0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
Işsizlik Oranı 2.50 2.3 2.3 2.4 2.3 2.8
Enflasyon Oranı 0.90 1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
Faiz Oranı -0.10 -0.1 -0.1 0 0 0.1
Ticari işlemler dengesi -444.59 385 407 231 377 410
Devlet borcu GSYİH oranı 253.00 254 254 256 256 258
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 112.19
112 112 113 114 116
Menkul değerler piyasası 23680.42
22553 22263 21975 21692 20594
Devlet tahvili 10Y 0.12
0.11 0.12 0.13 0.14 0.21
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.70
0.3 0.7 0.3 0.3 0.5
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 1.00
1.5 2.1 2 1.9 1.7
GSYİH Yıllıklandırılmış Büyüme 3.00
1 1.7 1.8 1.9 2.9
GSYİH 4872.14
4900 4900 5110 5110 5400
Gsyih Sabit Fiyatlarla 537599.20
541632 546029 544319 547814 564196
Gayri Safi Milli Hasıla 562569.10
569306 572629 568181 573258 591682
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 129862.00
129000 130000 130000 132000 135000
Kişi Başına Düşen Gsyih 48556.93
49500 49500 50100 50100 51000
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 39002.22
40000 40000 41500 41500 43000
Tarım Yönünden 4272.10
4336 4362 4358 4353 4507
Insaat Gsyh 28365.30
28791 28961 28933 28904 29925
Üretim Yönünden 107759.60
109376 110023 109915 109807 113683
Madencilik Yönünden 213.80
217 218 218 218 226
Kamu Idaresi Gsyh 26247.90
26642 26799 26773 26747 27691
Hizmetleri'Nden Gsyh 21864.70
22193 22324 22302 22280 23067
Ulaştırma Gelen Gsyih 24250.60
24614 24760 24736 24711 25584
Yardımcı Yönünden 8743.10
8874 8927 8918 8909 9224
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 2.50
2.3 2.3 2.4 2.3 2.8
Çalışan kişiler 66360.00
66614 66716 66844 66965 67793
İşsiz Kişiler 1720.00
1671 1661 1650 1640 1600
Yarı Zamanlı Çalışma 7270.00
7290 7328 7370 7411 7823
Tam zamanlı iş 22274.00
22141 22100 22117 22120 22119
Iş Oranı 60.00
59.6 59.2 61.2 59.5 60.5
Işgücüne Katılma Oranı 61.50
61.3 60.8 61.5 61.5 62.5
Genç Işsizlik Oranı 3.80
3.72 3.73 3.73 3.73 3.73
Verimlilik 99.40
103 97.97 102 98.06 98.1
Iş Olanakları 964.44
969 964 961 960 953
Ücret 431722.00
306000 689000 328000 559000 707000
İmalat Ücretleri 600465.00
342000 825000 356000 578000 846000
Ücret Büyüme 1.50
1.68 1.83 1.97 1.95 1.97
Asgari Ücret 848.00
848 848 870 870 900
Nüfus 126.71
127 126 127 126 124
Kadınların Emeklilik Yaşı 62.00
62 62 62 62 63
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 62.00
62 62 62 62 63
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 0.90
1.1 1.3 1.3 1.4 1.8
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.30
0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 101.00
102 103 102 102 106
Çekirdek Tüketici Fiyatları 100.90
101 102 102 102 105
Çekirdek Enflasyon Oranı 0.80
0.9 1 1.2 1.3 2
Gsyih Deflatörü 104.20
102 105 102 105 105
Üretici Fiyatları 101.70
102 103 103 104 108
Ihracat Fiyatları 97.10
97.8 97.6 97.4 97.1 97.4
Ithalat Fiyatları 101.10
102 100 100 100 100
Gıda Enflasyonu 1.40
1.3 1.6 1.7 2.6 1.9
üretici fiyatları değişimi 3.00
3 3.2 2.9 2.7 1.8
TÜFE Konut Yardımcı Programları 99.60
101 101 101 101 104
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 100.00
98.88 100 101 101 104
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı -0.10
-0.1 -0.1 0 0 0.1
Bankalararası Faiz Oranı -0.04
-0.04 -0.04 0.07 0.07 0.17
Para Arzı M0 99977.50
99100 99093 99085 99085 99086
Para Arzı M1 759410.00
771239 781759 791708 801432 892944
Para Arzı M2 1006108.00
1015087 1023450 1031517 1039438 1117938
Para Arzı M3 1337717.80
1342154 1350873 1359508 1368081 1450699
Merkez Bankası Bilançosu 550936.30
552153 564657 576210 587297 684681
Döviz Rezervleri 1259300.00
1260862 1263012 1264988 1266860 1283214
Özel sektöre Krediler 458295.10
456890 456811 456779 456768 456761
Mevduat Faiz Oranı 0.30
0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
Yabancı menkul kıymet yatırımı -1063.20
-180 -120 -57.65 -57.65 250
Yabancı tahvil yatırımı 297.60
219 172 172 172 172
GSYH'ya özel Borç 229.40
227 226 227 228 227
Kredi Büyümesi 2.20
2.1 2.2 2.4 2.3 2.4
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi -444.59
385 407 231 377 410
Ihracat 6691.56
6936 6869 6832 6811 6450
İthalat 7136.16
6551 6412 6600 6434 6040
Cari Işlemler 2010.00
2043 1685 1940 1828 1869
Cari açık GSYİH oranı 4.02
3.5 3.5 2 2 3.17
Dış Borç 426882.00
425969 431289 437044 442752 494648
Dış ticaret hadleri 96.00
96.35 97.26 97.21 96.71 97.01
Doğrudan Yabancı Yatırım 11334.00
12946 12504 12431 12411 12407
Sermaye Akışı -8462.00
21151 5107 42654 12661 12456
Turizm Gelirleri 17929000.00
22696816 19637051 21800078 20258010 20880579
Turist gelişleri 2832000.00
2512700 2722200 2728600 2732600 2739400
Altın Rezervleri 765.20
765 765 765 765 765
Terörizm Endeksi 3.60
2.2 2.2 1.5 1.5 1.3
Ham Petrol Üretimi 4.00
3.98 3.98 3.98 3.98 3.98
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 253.00
254 254 256 256 258
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.50
-4.4 -4.4 -4.5 -4.5 -4.4
Devlet bütçe değeri 53517.00
-54637 -54452 -54475 -54475 -54453
Kamu Harcamaları 106792.20
108106 108802 108703 108821 112423
Askeri Harcamaları 46555.98
46434 46566 46686 46807 47183
Iltica Uygulamaları 1648.00
1603 1604 1606 1605 1605
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 39.05
39.07 38.99 38.99 38.98 38.95
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 21.00
18 17 21 20 2
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.50
51.3 52.5 52 51.3 50.8
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52.50
52.4 51.9 52 53 51
Sanayi Üretimi 2.20
-1.1 3 1.7 0.3 4
Sanayi Üretimi (Aylık) -0.20
0.3 0.7 0.5 -0.2 0.1
Imalat Üretimi 2.40
1.12 2.5 1.8 1.8 3
Kapasite Kullanım 99.20
102 102 102 102 102
Yeni Siparişler 1138.84
1044 1047 1048 1048 1048
Makine Siparişleri 11.00
3 -0.6 1.7 -1.4 0.2
Stoklardaki değişim 443.30
507 560 417 385 446
Iflas 694.00
693 702 707 706 705
Kurumsal Karlar 26401.12
22836 24598 22164 26552 25516
Tesadüf Endeks 116.30
116 116 115 115 115
Ekonomi gözlemcileri anketi 48.10
47.56 46.89 46.44 46.1 45.15
Araç Üretimi 702993.00
729585 688575 826652 794641 694206
Araç Kayıtları 200355.00
278032 229486 253726 273989 234962
Ekonomik Endeks Lider 103.50
102 101 101 101 102
Küçük Işletme Güven 14.00
15 13 15 12 -4
İnternet Hızı 20171.96
22329 22872 23231 23638 27785
IP Adresleri 43689566.00
43485442 43485720 43487420 43486465 43487808
Özel yatırım 12.80
10.61 10.53 9.97 5.91 8.34
Madencilik Üretimi -10.10
-4.83 -3.36 -2.39 -1.87 -1.32
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 24.00
23 24 24 26 21
Çelik Üretimi 8419.67
8312 8513 8562 8510 8510
Çimento Üretim 5196.00
4903 4969 4981 4980 4979
Rekabetçilik Endeksi 5.49
5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
Rekabet Sıralaması 9.00
9 9 9 9 9
Kompozit Pmi 52.00
51.78 51.55 51.51 51.52 51.53
Iş Yapma Kolaylığı 34.00
36 36 36 36 39
Yolsuzluk Endeksi 73.00
74 74 75 75 73
Yolsuzluk Rank 20.00
19 19 19 19 19
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Güven 43.30
43.9 44 43.9 43.9 43.9
Perakende Satış (Aylık) 0.10
1.2 0.8 0.05 0.05 1.2
Perakende Satış (Yıllık) 1.50
1.6 -0.9 1.7 2.1 0.9
Hanehalkı Harcaması 0.10
-0.39 0.71 -0.64 -0.7 2
Tüketici Harcamaları 301316.40
303255 306096 305186 307041 316281
Harcanabilir bireysel gelir 485.33
362 767 365 610 820
Kişisel Tasarruf 31.60
11 50 5 42 48
Banka Borç Verme Oranı 1.00
1 1 1.1 1.1 1.2
Gsyh'Ya Haneler Borç 57.40
58.5 58.8 58 57.5 57.6
Tüketici Kredisi 342789.00
359274 365692 371555 377149 414719
Benzin Fiyatları 1.36
1.39 1.31 1.24 1.17 0.92
Konut Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konut başlangıçları -0.70
-2.52 0.6 -1.97 -1.94 1.5
Inşaat Siparişleri -9.30
-3.35 2.2 -2.7 -2.7 2.2
Konut endeksi 112.02
112 112 115 114 118
Ev Sahipliği Oranı 61.70
61.77 61.8 61.82 61.84 62.11
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 30.86
30.86 30.86 30.86 30.86 30.86
Gelir Vergi Oranı 55.95
55.95 55.95 56 56 56
Satış vergisi oranı 8.00
8 8 8 8 10
Sosyal Güvenlik Oranı 29.20
29.2 29.2 29.2 29.2 29.3
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 14.75
14.75 14.75 14.75 14.75 14.75
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 14.45
14.45 14.45 14.45 14.45 14.54
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Sıcaklık 4.06
22.56 8.85 2.06 19.56 12.24
yağış 102.03
202 108 82.4 136 139