MALAYSIA FORECASTS - VERI - EKONOMIK GÖSTERGELER

Malaysia Forecasts - Veri - Ekonomik Göstergeler


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.30 0.8 1.4 1.3 0.4 1.6
Işsizlik Oranı 3.40 3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
Enflasyon Oranı 0.20 1.9 2.5 2.2 1.9 2.1
Faiz Oranı 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Ticari işlemler dengesi 8297.09 7200 8000 10200 11700 10200
Devlet borcu GSYİH oranı 50.90 56 56 55 55 53
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 4.14
4.12 4.13 4.14 4.16 4.21
Menkul değerler piyasası 1803.70
1806 1791 1777 1762 1706
Devlet tahvili 10Y 4.12
4.06 4.08 4.1 4.13 4.22
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 0.30
0.8 1.4 1.3 0.4 1.6
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 4.50
4.1 4.3 4.5 5.1 5.6
GSYİH 314.50
332 332 348 348 364
Gsyih Sabit Fiyatlarla 300089.00
304825 321325 308576 315394 355268
Gayri Safi Milli Hasıla 291.20
299 314 300 306 347
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 79177.00
75966 75341 77721 83215 83300
Kişi Başına Düşen Gsyih 11521.45
11762 11762 12001 12001 12227
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 26808.16
26901 26901 27225 27225 27956
Tarım Yönünden 21948.00
26598 26698 23414 23067 29518
Insaat Gsyh 13530.00
14156 13926 14727 14220 15397
Üretim Yönünden 70844.00
69543 73250 70372 74457 80987
Madencilik Yönünden 23832.00
24201 26433 26175 25047 29225
Hizmetleri'Nden Gsyh 166028.00
166005 176210 169201 174495 194823
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 3.40
3.5 3.7 3.7 3.8 4.1
Çalışan kişiler 14882.40
14900 14930 14950 14980 15500
İşsiz Kişiler 518.60
507 509 509 509 511
Işgücüne Katılma Oranı 68.60
68.6 68.7 68.8 69.1 70.7
Iş Olanakları 246628.00
275000 288000 352000 349000 357000
Asgari Ücret 1000.00
1000 1000 1100 1100 1100
İmalat Ücretleri 3604.00
3500 3650 3690 3790 4100
Nüfus 32.05
32.6 32.6 32.9 32.9 33.2
Kadınların Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 60.00
60 60 60 60 60
Ücret 2880.00
3020 3020 3200 3200 3400
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 0.20
1.9 2.5 2.2 1.9 2.1
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 120.00
123 124 124 122 129
Gsyih Deflatörü 116.00
117 123 118 119 132
Üretici Fiyatları 106.70
113 110 109 108 115
Ithalat Fiyatları 118.40
118 119 118 118 121
Gıda Enflasyonu 0.40
1.1 2.8 3.1 3.6 4.1
üretici fiyatları değişimi 0.70
4.8 2.3 2.5 1.3 2.5
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.20
0.1 0.9 0.8 -0.3 0.3
Çekirdek Enflasyon Oranı -0.20
-0.6 1.1 0.9 1.5 2.5
Ihracat Fiyatları 114.90
115 115 115 115 118
TÜFE Konut Yardımcı Programları 119.60
120 121 121 121 125
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 116.90
119 122 120 119 127
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı 3.25
3.25 3.25 3.5 3.5 3.5
Bankalararası Faiz Oranı 3.65
3.65 3.65 3.9 3.9 3.9
Para Arzı M0 93837.00
95000 97000 99000 100700 105500
Para Arzı M1 411111.73
412000 416000 417500 419100 437000
Para Arzı M2 1777481.50
1780000 1805000 1820000 1840000 1960000
Para Arzı M3 1786926.30
1790000 1810000 1830000 1850000 2040000
Döviz Rezervleri 104400.00
103800 104300 104700 105100 108700
Bankaların bilançosu 2580498.26
2590000 2597000 2610000 2630000 2850000
Özel sektöre Krediler 1813503.25
1823000 1837000 1843000 1849000 1885000
Mevduat Faiz Oranı 3.00
3 3 3.25 3.25 3.25
Nakit Karşılık Oranı 3.50
3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Merkez Bankası Bilançosu 450096.54
459900 474000 477000 479000 512000
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi 8297.09
7200 8000 10200 11700 10200
Ihracat 86124.50
83500 82900 83400 83100 87000
İthalat 77827.38
76300 74900 73200 71400 76800
Cari Işlemler 3909.00
7100 12100 12700 11800 13200
Cari açık GSYİH oranı 1.30
3 3 3.3 3.3 3.7
Dış Borç 936489.00
934000 938000 941000 947000 968000
Dış ticaret hadleri 97.00
97.13 96.8 97.71 98.05 97.11
Turizm Gelirleri 82200.00
83300 83300 83800 83800 84100
Turist gelişleri 1957248.00
1970000 2350000 2520000 2650000 2250000
Altın Rezervleri 37.60
37.6 37.6 37.6 37.4 37.8
Ham Petrol Üretimi 641.00
640 668 661 657 667
Terörizm Endeksi 3.33
3.1 3.1 3.3 3.3 2.9
Sermaye Akışı 9114.33
4600 -2700 -7400 -12000 7800
Doğrudan Yabancı Yatırım 2843.00
6600 12500 13700 9800 15900
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 50.90
56 56 55 55 53
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.00
-2.9 -2.9 -2.7 -2.7 -2.6
Devlet bütçe değeri -10433.10
-3200 8600 -3200 -5600 2800
Kamu Harcamaları 36616.00
36252 50134 35343 38483 55430
Hükümet Gelirleri 52470.10
55500 61000 56100 54500 66000
Mali Harcama 62903.20
58700 52400 59300 60100 63200
Askeri Harcamaları 3505.40
3600 3600 3750 3750 3870
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 116.30
112 108 106 105 112
Sanayi Üretimi 2.60
4.4 5.1 4.2 3.8 4.8
Sanayi Üretimi (Aylık) 3.06
0.2 -2.1 -0.7 1.8 1.1
Imalat Üretimi 5.20
6.1 6.4 4.9 5.2 6.9
Stoklardaki değişim -2812.00
-1270 -900 2300 -3700 -4610
Araç Üretimi 51165.00
38065 35700 41948 41943 42800
Araç Kayıtları 100150.00
97300 106000 111000 115000 146000
Ekonomik Endeks Lider 0.50
0.8 1 0.4 -0.3 1.8
İnternet Hızı 8945.38
11000 12500 12900 13300 16200
IP Adresleri 1704176.00
1570000 1640000 1690000 1660000 1840000
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.20
51 50.2 50.7 51.3 51.8
Madencilik Üretimi -5.90
1.3 1.4 0.8 1.2 1.6
Çimento Üretim 1484.00
1450 1600 1580 1530 1900
Tesadüf Endeks 135.30
136 136 136 137 139
Rekabetçilik Endeksi 5.17
5.17 5.17 5.21 5.21 5.18
Rekabet Sıralaması 23.00
23 23 24 24 22
Iş Yapma Kolaylığı 24.00
22 22 21 21 24
Yolsuzluk Endeksi 47.00
45 45 49 49 55
Yolsuzluk Rank 62.00
61 61 58 58 55
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Güven 132.90
123 117 112 118 113
Tüketici Harcamaları 165795.00
167862 167746 169883 174251 185465
Banka Borç Verme Oranı 5.07
5.07 5.07 5.32 5.32 5.32
Perakende Satış (Aylık) 1.70
-1.1 2.9 2.1 1.3 2.7
Perakende Satış (Yıllık) 13.30
11 7.1 7.7 8.2 6.9
Benzin Fiyatları 0.54
0.55 0.52 0.49 0.46 0.36
Gsyh'Ya Haneler Borç 67.20
67 66.8 66.6 66.4 65.7
Konut Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konut endeksi 4.10
5.5 6.2 7.8 7.3 7.7
İnşaat sektöründe üretim 5.30
8.2 12 11.3 10.7 13
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 24.00
24 24 24 24 24
Gelir Vergi Oranı 28.00
28 28 28 28 28
Satış vergisi oranı 10.00
10 10 10 10 10
Sosyal Güvenlik Oranı 20.00
20 20 20 20 20
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 12.00
12 12 12 12 12
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 8.00
8 8 8 8 8
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
yağış 306.58
218 332 237 260 261
Sıcaklık 25.98
26.03 25.42 25.67 26.14 26.43