Piyasalar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Para 6.87 7 7.03 7.05 7.08 7.14
Menkul değerler piyasası 3075.50 3036 2990 2945 2901 2814
Devlet tahvili 10Y 3.11 3.22 3.24 3.27 3.3 3.35
Genel Bakış Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 6.00 5.7 5.7 5.8 5.8 5.6
Işsizlik Oranı 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Enflasyon Oranı 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Faiz Oranı 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Nakit Karşılık Oranı 13.00 12 12 12 12 12
Ticari işlemler dengesi 467.92 150 600 550 130 110
Cari Işlemler 491.89 250 520 520 520 80.28
Cari açık GSYİH oranı 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
Devlet borcu GSYİH oranı 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
İş güvenliği 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Tüketici Güven 124.60 116 120 120 115 110
Perakende Satış (Aylık) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Kurumlar Vergisi Oranı 25.00 25 25 25 25 25
Gelir Vergi Oranı 45.00 45 45 45 45 45
GSYİH Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
GSYİH Büyüme Oranı 1.50 1.4 1.3 1.3 1.2 1.3
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 6.00 5.7 5.7 5.8 5.8 5.6
GSYİH 13608.15 15900 15900 15900 15900 17490
Gayri Safi Milli Hasıla 896915.60 922478 922478 922926 948937 1002077
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 380771.80 391624 391624 391814 402857 425417
Kişi Başına Düşen Gsyih 7755.00 8730 8730 8730 8730 9200
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 16186.80 18450 18450 18450 18450 19700
Tarım Yönünden 70467.00 9019 23868 44252 45499 48047
Insaat Gsyh 70904.00 10829 28248 46443 47752 50426
Üretim Yönünden 317109.00 74093 157354 240227 246998 260829
Hizmetleri'Nden Gsyh 534233.00 125803 254803 387856 398787 421119
Ulaştırma Gelen Gsyih 42802.00 9825 21079 32819 33744 35634
Gsyih Sabit Fiyatlarla 990865.00 219516 463785 718034 738270 779613
İş gücü Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Işsizlik Oranı 3.62 3.7 3.8 3.9 4 4.5
Çalışan kişiler 77471.00 77820 77820 77820 77820 77820
İşsiz Kişiler 948.00 938 920 940 920 910
Ücret 82461.00 89300 89300 89300 89300 94900
İmalat Ücretleri 72088.00 80500 80500 80500 80500 84100
Asgari Ücret 2480.00 2480 2550 2550 2550 2620
Nüfus 1395.38 1412 1412 1400 1406 1411
Kadınların Emeklilik Yaşı 50.00 50 50 50 50 50
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 60.00 60 60 60 60 60
Fiyatlar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Enflasyon Oranı 4.50 2.4 2 2.1 2 1.9
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.00 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 104.50 105 105 105 107 109
Çekirdek Tüketici Fiyatları 101.40 104 104 104 103 105
Çekirdek Enflasyon Oranı 1.40 1.9 2 2 1.8 1.7
Gsyih Deflatörü 873.64 894 891 892 891 908
Üretici Fiyatları 99.50 102 102 101 100 102
üretici fiyatları değişimi -0.50 1.4 1.8 1.8 1.9 1.3
Ihracat Fiyatları 101.10 102 103 101 105 108
Ithalat Fiyatları 96.40 102 105 102 106 108
Gıda Enflasyonu 17.40 10 7.5 6.8 4.9 2.1
Para Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Faiz Oranı 4.15 3.95 3.8 3.8 3.65 4
Nakit Karşılık Oranı 13.00 12 12 12 12 12
Bankalararası Faiz Oranı 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
Para Arzı M2 198650.00 202800 205805 209400 212600 220250
Döviz Rezervleri 3108000.00 3120000 3100000 3100000 300000 3100000
Merkez Bankası Bilançosu 371130.48 340000 350000 350000 350000 370063
Bankaların bilançosu 1140.00 1900 1800 1700 1300 1800
Özel sektöre Krediler 21030.00 1900 1800 23384 1500 1800
Mevduat Faiz Oranı 0.35 0.35 0.35 0.1 0.35 0.35
Kredi Büyümesi 12.30 13 13 12.7 12.4 12
Ödünç Oranı 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
Ters Repo Oranı 2.50 2.5 2.45 2.45 2.4 2.4
Sabit Kıymet Yatırım 5.40 5.5 5.3 5.3 5.7 5.3
Ticaret Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ticari işlemler dengesi 467.92 150 600 550 130 110
Cari Işlemler 491.89 250 520 520 520 80.28
Cari açık GSYİH oranı 0.40 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.3
İthalat 1908.55 1600 1550 1650 1740 1800
Ihracat 2376.47 1850 2150 2200 2230 2210
Dış Borç 19652.14 23000 23000 23000 23000 24500
Dış ticaret hadleri 104.88 100 98.1 99.02 99.06 100
Sermaye Akışı -97.60 400 200 200 620 620
Doğrudan Yabancı Yatırım 1243.90 400 720 720 1500 1500
Turist gelişleri 3054.00 3150 3150 3150 3150 3170
Ham Petrol Üretimi 3806.00 3600 3700 3700 3576 3576
Turizm Gelirleri 5.97 6.75 6.75 6.75 6.75 7.15
ُSilah Satış 1040.00 1809 1060 1060 1060 1060
Hükümet Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 50.50 52.5 52.5 52.5 52.5 54
Devlet bütçesi GSYİH oranı -4.20 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7 -3.7
Devlet bütçe değeri -13.80 -530 -500 -500 -496 -496
Kamu Harcamaları 220906.00 227202 227202 227312 233719 246807
Hükümet Gelirleri 11263.00 15200 19200 19200 13000 14000
Mali Harcama 15876.00 26500 31500 26500 31000 3200
Askeri Harcamaları 239223.00 300000 300000 300000 300000 300000
Vergiler Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 25.00 25 25 25 25 25
Gelir Vergi Oranı 45.00 45 45 45 45 45
Satış vergisi oranı 13.00 13 13 13 13 13
Sosyal Güvenlik Oranı 48.00 48 48 48 48 48
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 37.00 37 37 37 37 37
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 11.00 11 11 11 11 11
Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
İş güvenliği 50.20 49.7 50.5 51.1 50.5 50.5
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 52.50 52.8 52 52.5 52 52.2
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 51.50 49.8 50.2 50.7 50.1 50.4
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53.50 51 52.5 52.5 52 52
Sanayi Üretimi 6.90 5.7 5.2 5.2 5.2 5
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.58 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Imalat Üretimi 7.00 5.6 5 5 5.5 5.4
Stoklardaki değişim 15873.10 13212 14445 14445 14445 14445
Toplam Araç Satış 2659000.00 2450000 2000000 2250000 2550000 2650000
Araç Üretimi 2185380.00 2000000 1450000 1750000 1980000 2050000
Araç Kayıtları 2213089.00 1960000 1700000 1800000 2000000 2100000
Madencilik Üretimi 5.60 0.4 1.2 1.2 1.2 1.6
Çelik Üretimi 80287.00 82000 81500 81500 79000 81000
Kapasite Kullanım 77.50 76 76.2 76.2 76.5 76
Kompozit Pmi 52.60 50 50 51 51.4 51.6
Çimento Üretim 19935.00 16500 19500 20500 18000 19000
Kurumsal Karlar 5610070.00 1200000 2850000 4400000 6750000 6950000
Elektrik Üretimi 654400.00 560000 580000 580000 670000 680000
Tüketici Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Tüketici Güven 124.60 116 120 120 115 110
Perakende Satış (Aylık) 0.53 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5
Perakende Satış (Yıllık) 8.00 8 7.8 7.8 7.5 7.5
Tüketici Harcamaları 348209.60 358134 358134 358308 368406 389036
Harcanabilir bireysel gelir 39251.00 41488 41488 41528 41528 43853
Kişisel Tasarruf 36.10 34 34 34 34 34
Banka Borç Verme Oranı 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
Tüketici Kredisi 432954.13 397043 413193 429561 452255 477581
Benzin Fiyatları 0.73 0.77 0.79 0.81 0.83 0.83
Gsyh'Ya Haneler Borç 54.60 53 54 54 55 55
Konut Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Konut endeksi 6.60 8 7 6.5 6 6
Yeni ev satışları 139440.00 41500 62000 62000 145100 151500


Çin - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.