AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI - TAHMIN - EKONOMIK GÖSTERGELER

Amerika Birleşik Devletleri - tahmin - Ekonomik Göstergeler - Uzun Vadeli ve Kısa Vadeli Tahminler dahil Ekonomik Göstergeler için Tahminleri.


Genel Bakış Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 2.00 2.6 2.8 2.3 2.3 2
Işsizlik Oranı 4.00 3.9 3.9 3.8 3.8 4.2
Enflasyon Oranı 2.90 3 3 2.9 3 2.5
Faiz Oranı 2.00 2.25 2.5 2.5 2.75 3
Ticari işlemler dengesi -43053.00 -42100 -55000 -52000 -34000 -53000
Devlet borcu GSYİH oranı 105.40 108 108 108 108 109
Piyasalar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Para 94.46
93.86 94.78 95.7 96 96
Menkul değerler piyasası 25058.12
23360 22572 21813 21078 18378
Devlet tahvili 10Y 2.89
2.98 3.14 3.31 3.48 4.28
GSYİH Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
GSYİH Büyüme Oranı 2.00
2.6 2.8 2.3 2.3 2
GSYİH Yıllık Büyüme Hızı 2.80
2.5 2.7 2.5 2.5 2.6
GSYİH 19390.60
19800 19800 20220 20220 20700
Gsyih Sabit Fiyatlarla 17371.85
17593 17753 17806 17806 18725
Gayri Safi Milli Hasıla 17551.88
17787 17941 17991 17991 18923
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu 3028.87
2989 3054 3105 3105 3221
Kişi Başına Düşen Gsyih 53128.54
53500 53500 54100 54100 54800
Kişi başına düşen GSYİH (SAGP) 54225.45
55220 55220 56900 56900 58500
Tarım Yönünden 149.90
156 156 154 154 164
Insaat Gsyh 666.90
663 678 684 684 715
Üretim Yönünden 2000.40
2007 2037 2050 2050 2149
Madencilik Yönünden 392.50
388 398 402 402 420
Kamu Idaresi Gsyh 2083.90
2139 2143 2136 2136 2260
Hizmetleri'Nden Gsyh 11785.60
11958 12048 12080 12080 12708
Ulaştırma Gelen Gsyih 485.70
484 491 498 498 518
Yardımcı Yönünden 278.70
284 291 286 286 307
İş gücü Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Işsizlik Oranı 4.00
3.9 3.9 3.8 3.8 4.2
Tarım Dışı Istihdam 213.00
195 165 193 182 170
Hükümet Bordroları 11.00
5 12 1 15 11
Tarım Dışı Istihdam Özel 202.00
190 160 188 178 161
Imalat Bordroları 36.00
20 10 12 1 -2
Ilk Işsizlik Başvuruları 207.00
215 215 215 215 215
Süregelen işsizlik talepleri 1751.00
1774 1788 1794 1796 1798
Adp Istihdam Değişimi 177.00
193 160 181 181 150
Çalışan kişiler 155576.00
156010 156392 156730 157031 154000
İşsiz Kişiler 6564.00
6454 6468 6469 6471 6475
Ortalama Saatlik Kazançlar 0.20
0.2 0.21 0.22 0.22 0.22
Ortalama Haftalık Ders Saati 34.50
34.4 34.4 34.51 34.5 34.4
Işgücüne Katılma Oranı 62.90
62.8 62.8 62.7 62.7 62.9
Uzun Dönem İşsizlik Oranı 0.74
0.6 0.6 0.5 0.4 -0.2
Genç Işsizlik Oranı 8.90
8.7 8.6 8.6 8.6 8.4
Verimlilik 109.05
110 110 110 110 113
İşgücü maliyetleri 110.16
111 111 111 112 114
Iş Olanakları 6671.00
6687 6674 6717 6732 6717
Iş Bileti 6638.00
6913 6919 6917 6915 6911
Challenger Iş Keser 37202.00
36375 62300 34132 33394 63500
Ücret 22.62
23.35 23.8 24.11 24.49 25.9
İmalat Ücretleri 21.40
21.87 22.06 22.38 22.75 24.61
Ücret Büyüme 4.89
4.82 4.83 4.83 4.83 4.83
Asgari Ücret 7.25
7.25 7.25 7.5 7.5 7.5
Istihdam Maliyet Endeksi 0.80
0.66 0.69 0.68 0.67 0.68
Nüfus 325.72
328 328 329 329 335
Kadınların Emeklilik Yaşı 66.00
66 66 66 66 66
Erkeklerin Emeklilik Yaşı 66.00
66 66 66 66 66
Düşük Ücretler 2090.00
2150 2150 2150 2150 2200
Yüksek Ücretler 4290.00
4500 4500 4500 4550 4550
Iş Oranı 60.40
60.5 60.5 60.5 60.6 60.7
Tam zamanlı iş 128568.00
129148 129598 129979 130303 131779
Aile Yaşam Ücret 2240.00
2300 2300 2380 2380 2380
Bireysel Yaşam Ücret 1540.00
1485 1492 1488 1484 1469
Yarı Zamanlı Çalışma 27028.00
27153 27139 27138 27139 27139
Fiyatlar Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Enflasyon Oranı 2.90
3 3 2.9 3 2.5
Enflasyon Oranı (Aylık) 0.10
0.3 0.3 0.12 0.12 0.1
Tüketici Fiyat Endeksi Tüfe 250.86
254 255 257 258 269
Çekirdek Tüketici Fiyatları 257.31
259 260 262 263 272
Çekirdek Enflasyon Oranı 2.30
2.5 2.3 2.3 2.3 2.2
Gsyih Deflatörü 114.90
115 116 116 117 124
Üretici Fiyatları 116.40
117 118 119 120 125
üretici fiyatları değişimi 3.40
3 2.8 2.8 3.1 3.2
Ihracat Fiyatları 128.10
129 129 129 129 119
Ithalat Fiyatları 127.70
127 126 126 126 126
Gıda Enflasyonu 1.40
1.7 1.8 2.2 2.1 2.1
Çekirdek Pce Fiyat Endeksi 115.03
116 116 117 117 120
Çekirdek Üretici Fiyatları 115.30
116 117 117 118 124
TÜFE Konut Yardımcı Programları 258.71
261 261 264 266 276
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ulaştırma 214.68
211 209 214 221 220
Pce Fiyat Endeksi 114.76
115 117 116 117 121
Enflasyon Beklentileri 2.98
2.89 2.89 2.89 2.89 2.89
Para Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Faiz Oranı 2.00
2.25 2.5 2.5 2.75 3
Bankalararası Faiz Oranı 2.35
2.6 2.85 2.85 3.1 3.35
Para Arzı M0 3650554.00
3614937 3606586 3604350 3603872 3603682
Para Arzı M1 3658.00
3692 3731 3769 3806 4147
Para Arzı M2 14112.30
14294 14463 14629 14793 16411
Döviz Rezervleri 122844.00
122491 122461 122454 122454 122455
Merkez Bankası Bilançosu 4259935.00
4360790 4358306 4352601 4350218 4200000
Bankaların bilançosu 16739100.00
16818988 16833988 16837697 16838631 16838945
Özel sektöre Krediler 2209.53
2276 2337 2389 2434 2653
GSYH'ya özel Borç 202.80
198 198 195 195 191
Yabancı tahvil yatırımı 26699.00
5411 6303 6326 6333 6333
Ticaret Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ticari işlemler dengesi -43053.00
-42100 -55000 -52000 -34000 -53000
Ihracat 215328.00
206000 205000 207000 223000 206000
İthalat 258381.00
257000 260000 259000 257000 259000
Cari Işlemler -124105.00
-131000 -132000 -129000 -124383 -145000
Cari açık GSYİH oranı -2.40
-2.7 -2.7 -2.7 -2.7 -3
Dış Borç -7888082.00
-7980634 -7977962 -7966377 -7965937 -7954592
Dış ticaret hadleri 98.39
102 102 102 102 94.09
Sermaye Akışı 69902.00
-4018 25781 35123 40113 40167
Doğrudan Yabancı Yatırım 45701.00
45716 46414 46098 46203 46174
Net Uzun Vadeli Tic Akımları 45575.00
49236 49879 49649 49620 49625
Altın Rezervleri 8134.00
8134 8134 8134 8134 8134
Ham Petrol Üretimi 10467.00
9806 9980 9809 10030 11500
Terörizm Endeksi 5.43
5.2 5.2 5.6 5.6 5.8
Turizm Gelirleri 21547.00
21570 21600 21578 21594 21588
Turist gelişleri 6145476.00
6572800 6594500 6591200 6587400 6588300
ُSilah Satış 12394.00
11923 12283 12241 12200 11141
Hükümet Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Devlet borcu GSYİH oranı 105.40
108 108 108 108 109
Devlet bütçesi GSYİH oranı -3.50
-3.9 -5 -5 -5 -6
Devlet bütçe değeri -74858.00
-47267 -58790 -59598 -59958 -60423
Kamu Harcamaları 2930.69
2972 3000 3004 3004 3165
Hükümet Gelirleri 316278.00
316273 299086 295111 294542 294258
Devlet Borçlanma 21195070.00
21446371 21686156 21924466 22160251 24389754
Mali Harcama 391136.00
363540 356324 354709 354501 354681
Iltica Uygulamaları 6901.00
6929 6963 6978 6982 6981
Askeri Harcamaları 597177.90
600321 752325 599577 599947 771394
Gsyih'Ya Devlet Harcamaları 37.80
37.89 38.06 38.09 38.11 37.73
Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
İş güvenliği 60.20
55 54 53 55 52
İmalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 55.40
53.8 53 52.1 52.8 53
İmalat Dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi 59.10
54 54.6 54 54.2 52
Hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi 56.50
53.6 53.4 53.1 54 54.8
Kompozit Pmi 56.20
53.8 53.3 55.2 55.4 55.1
Sanayi Üretimi 3.80
3.5 3 2.9 3 1.1
Sanayi Üretimi (Aylık) 0.60
0.3 0.4 0.3 0.4 0.2
Imalat Üretimi 1.90
2.8 2.1 1.8 1.81 1.9
Kapasite Kullanım 78.00
78.6 78.3 78.5 78.6 78
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri -0.60
0.61 -0.3 0.35 0.34 0.4
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Ex Savunma -1.50
0.64 0.39 0.34 0.33 0.33
Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Eski Ulaştırma -0.30
0.33 0.28 0.26 0.26 0.1
Fabrika Siparişleri Ex Ulaşım 0.70
0.35 0.3 0.28 0.27 0.27
Fabrika Siparişleri 0.40
0.3 0.1 0.29 0.29 0.2
Yeni Siparişler 498174.00
498178 497715 497591 497556 497539
Iş Stoklar 0.40
0.3 -0.2 0.4 0.31 0.2
Stoklardaki değişim 13.86
19.5 69 17.73 16.35 75
Toptan Stoklar 0.60
0.5 0.5 0.3 0.4 0.2
Iflas 23106.00
23013 22896 22926 22911 22907
Kurumsal Karlar 1920.00
1935 1947 1959 1971 2088
Nfib Iş Iyimserlik Endeksi 107.20
102 103 107 105 97
Philadelphia Fed Imalat Endeksi 25.70
21 21 25 10.17 16
Richmond Fed Imalat Endeksi 20.00
20 5 10 5.57 3
Ism New York Indeksi 55.00
56.8 55 56 53.9 55.9
Ny Empire State Imalat Endeksi 22.60
18 21 19 17 10
Dallas Fed Imalat Endeksi 36.50
31.4 27.9 20.1 34.15 12
Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi -0.15
0.15 0.9 0.7 0.12 0.05
Chicago-Pmi 64.10
59 59.1 61 58 56
Toplam Araç Satış 17.47
17.23 19.4 17.28 17.28 18.7
Araç Üretimi 2.72
2.82 3.97 2.88 2.88 4.04
Araç Kayıtları 525.48
527 493 498 508 502
Ham Petrol Stokları Değişimi 5.84
0.03 -2 0.05 0.05 0.1
Benzin Stokları Değiştir -3165.00
-500 1000 21.25 21.25 500
Doğalgaz Stokları Değişimi 46.00
37.59 36.73 36.7 36.7 36.7
Ekonomik Endeks Lider 123.07
123 123 123 123 123
İnternet Hızı 18747.58
22628 23553 24392 24867 29875
IP Adresleri 128949703.00
129480480 129684171 129654649 129670238 129691461
Ham Petrol Donanımı 858.00
854 853 852 852 852
API Ham Petrol Stok Değişimi 0.63
-0.07 0.13 0.15 0.15 0.3
Çelik Üretimi 7107.00
6882 6870 7040 7001 7150
Rekabetçilik Endeksi 5.85
5.85 5.85 5.9 5.9 5.85
Rekabet Sıralaması 2.00
3 3 2 2 3
Yolsuzluk Endeksi 75.00
74 74 75 75 76
Yolsuzluk Rank 16.00
17 16 16 16 16
Iş Yapma Kolaylığı 6.00
7 6 7 7 6
Madencilik Üretimi 12.90
12.5 11 9 11 4
Tüketici Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Tüketici Güven 97.10
97 93 95 96 86.7
Perakende Satış (Aylık) 0.50
0.41 0.33 0.33 0.33 0.4
Perakende Satış (Yıllık) 6.60
5.2 4 4.2 6.49 4
Perakende Satışlar Ex Arabalar 0.40
0.42 0.35 0.34 0.34 0.4
Tüketici Harcamaları 12061.04
12214 12360 12363 12363 13037
Harcanabilir bireysel gelir 14929.76
15062 15170 15278 15385 16460
Kişisel Harcamalar 0.20
0.33 0.7 0.33 0.33 0.5
Kişisel Gelir 0.40
0.32 0.4 0.31 0.31 0.31
Kişisel Tasarruf 3.20
3.5 3.6 3.7 3.14 4.2
Tüketici Kredisi 24.60
15.52 15.05 15.05 15.04 15.04
Özel Sektör Kredi 9347.40
9406 9451 9495 9536 9843
Banka Borç Verme Oranı 4.89
5.14 5.39 5.39 5.64 5.89
Ekonomik Iyimserlik Endeksi 56.40
52.9 52.3 52 51.3 50
Redbook Endeksi 3.30
3.8 3.81 3.81 3.81 3.81
Zincir Mağaza Satış 4410.00
4617 4595 4602 4600 4601
Benzin Fiyatları 0.75
0.71 0.67 0.63 0.6 0.34
Gsyh'Ya Haneler Borç 78.70
78.68 81.2 78.76 78.79 82.6
Konut Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bina izinleri 1273.00
1280 1230 1320 1249 1315
Konut başlangıçları 1173.00
1270 1330 1300 1239 1280
Yeni ev satışları 689.00
580 600 615 679 590
Askıda Konut Satışları -2.20
-0.4 0.1 1.1 1.3 1.2
Mevcut ev satışları 5430.00
5500 5600 5500 5444 5000
Inşaat Harcamaları 0.40
0.3 1 0.54 0.54 0.4
Konut endeksi 0.10
0.5 0.4 0.3 0.42 0.5
NAHB Konut piyasası endeksi 68.00
70 68 66 68.28 53
Mortgage oranı 4.77
4.76 4.76 4.76 4.76 6.5
Mortgage Başvuruları -2.50
0.41 0.4 0.4 0.4 0.4
Case Shiller Konut Fiyat Endeksi 210.17
212 213 215 2016 230
Ev Sahipliği Oranı 64.20
64.36 64.51 64.52 64.53 64.86
Vergiler Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Kurumlar Vergisi Oranı 21.00
21 21 21 21 21
Gelir Vergi Oranı 37.00
37 37 37 37 35
Satış vergisi oranı 0.00
0 0 0 0 0
Sosyal Güvenlik Oranı 12.40
12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Şirketler İçin Sosyal Güvenlik Oranı 6.20
6.2 6.2 6.2 6.2 6.2
Çalışanlar için Sosyal Güvenlik Oranı 6.20
7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
İklim Gerçek Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Sıcaklık -1.42
19.24 3.01 -1.15 18.73 8.8
yağış 75.78
63.34 48.58 46.48 56.22 55.37